באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: מס נולד

רמת ישי: מס נולד

היטל חדש ותיקונים להיטלים קיימים אשר אמורים להעשיר את קופת המועצה אושרו בשבוע שעבר במועצת רמת ישי בישיבה סוערת אשר כמעט והתפוצצה. חבר המועצה, נסים גליקו: “לא הצבעתי כי לא שמעתי כלום ולא הבנתי על מה מצביעים”. 

בישיבה סוערת במיוחד אישרה מועצת רמת ישי שורה של היטלים חדשים והוראות חדשות לגבי היטלים קיימים. ההיטל הראשון הוא היטל הסלילה אשר היה בכותרות בזמן סלילת רחוב הארז כשעל פי חוק העזר החדש “היטל סלילת רחובות נועד לכיסוי הוצאות המועצה בשל סלילת רחובות בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות סלילת רחוב הגובל בנכס נושא החיוב או המשמש אותו”. סעיף נוסף בחוק העזר לסלילה המעורר תהיות הינו סעיף 10א’ אשר על פיו ” ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס… לסלול סלילה ראשונה של מדרכה הגובלת בנכסו”.

היטל שצ"פים
נסים גליקו, לא הצביע.

גם היטל התיעול היה בכותרות בזמן סלילת רחוב הארז וגם בחוק העזר לתיעול החדש קיים סעיף אשר אינו קושר בין הנכס לבין התיעול: ” היטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות המועצה בשל התקנת מערכת התיעול בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות תיעול המשמשות את הנכס החייב או הגובלות בו”.

ההיטל החדש המוזר ביותר אותו מטילים ברמת ישי הוא היטל השצ”פים (שטחים ציבוריים פתוחים) אשר על פיו: “היטל שטחים ציבוריים פתוחים נועד למימון הוצאות המועצה בשל הקמת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים בשטח המועצה, או קנייתם, בלא זיקה לעלות של ביצוע עבודות להקמה או לקנייה של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס נשוא החיוב דווקא”. משמע, על פי חוק עזר זה תוכל המועצה להטיל על התושבים את עלות הקמתם של פארקים, גני משחקים וכיוצא באלה דבר שנעשה עד היום מכספי הרשות.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter