באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: חניה לכולם

רמת ישי: חניה לכולם

מועצת רמת ישי עומדת להסדיר את החניה במגרש הכורכר שמול בית הקפה אדלה. הקמת מגרש החניה תמומן באמצעות היטלי כופר חניה והחניות ישארו פתוחות לציבור ללא תשלום. בן אליעזר: “גם אחרי הסדרת המגרש יחסרו חניות באזור התעסוקה”. 

אזור תעסוקה
בן אליעזר: “שינה את התב”ע”.

תוסדר החניה במגרש הכורכר שמול בית הרפה אדלה ברמת ישי. במקום יוסדרו 60 מקומות חניה וזאת לאחר ששונתה התב”ע (תכנית בניין עיר) כך שתתאפשר הקמת מגרש חניה במקום. הקמת החניה יוצאת בימים אלה לתכנון כשהמימון לביצוע הפרויקט יעשה מהיטלי כופר חנייה שיוטלו על העסקים באזור התעסוקה הנמצאים במרחק של 300 מטרים מהמגרש. עלות הקמת המגרש תחולק בין העסקים השונים המחויבים בהיטל, על פי מספר החניות הנדרשות מהם. רוב העסקים המדוברים הינם העסקים בשורה הראשונה  הקרובה למגרש וזאת מאחר שמדובר באזור שעבר שינוי יעוד מתעשייה למסחר. החניות הינן ציבוריות ופתוחות לכולם, העסקים לא ישלמו עליהן ארנונה ולא יתחזקו אותן. כופר חניה הוא היטל המושת על עסקים על פי גודלם ועיסוקם. כל עסק מחויב בכמות מסוימת של חניות על פי פרמטרים אלו ואם אין בשטחו כמות כזו של חניות הרי שהוא מחויב בהיטל.

ראש המועצה, עפר בן אליעזר: “כשעשינו את התכנית לאזור התעסוקה שכללה פרוגרמה מפורטת, אחד הנושאים שקיבלו דגש היה נושא החניות ולכן כבר בקדנציה הקודמת עשינו שינוי תב”ע (תכנית בניין עיר). לשורה הראשונה של העסקים החל מטכנו-טסט ועד לג’נדה אין כרגע מספיק חניות וגם אחרי הקמת המגרש עדיין יחסרו חניות, יש עדיין עסקים שיחסרו להם חניות”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter