באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

רמת ישי: המועצה תערך לפרדס וחסכון

רמת ישי: המועצה תערך לפרדס וחסכון

במועצת רמת ישי החליטו להעביר את הדיון בהערכות להקמת שכונת פרדס וחסכון אל הועדה לתכנון ובניה. בשכונה אמורות לקום כ-290 יחידות דיור כשחלקן ישווק לבני היישוב מחוסרי דיור בשיטה של הגרלה. 

רמת ישי
בן אליעזר, במועצה יערכו לפרדס וחסכון.

מועצת רמת ישי החליטה להביא לדיון מקיף את היערכותה לקראת בניית שכונת ‘פרדס וחסכון’  וזאת לאחר הצעה לסדר של חברת המועצה יפעת וקנין. על פי החלטת המועצה יועבר הנושא אל הועדה לתכנון ובניה שתדון בו ותגיש את המלצותיה למליאת המועצה.

על פי ראש המועצה, עפר בן אליעזר, שיווק המגרשים שאינם בבעלות פרטית מבוצע על ידי רמ”י (רשות מקרקעי ישראל) ואין עדיין קביעה בדבר המספר הסופי של המגרשים שישווקו. כמו כן, אין עדיין תאריך יעד לשיווק המגרשים אך ככל הנראה הם יצאו לשיווק עד אפריל הקרוב.

חברת המועצה, יפעת וקנין: ” מדובר בתוספת של כ-13% לישוב שזו תוספת משמעותית וצריך לתת את הדעת לפיתוח תשתיות, חינוך,מבני שירות תחבורה וכיוצא באלה. אנחנו צריכים לערוך תכנית אסטרטגית לקליטת התושבים הללו”

בן אליעזר: “אני פועל מול כל הגורמים, לרבות משרד השיכון, לשיווק חלק מהמגרשים בשיטת הגרלה לתושבי היישוב מחוסרי דיור אבל אני לא בטוח שמשרד האוצר יסכים לכך. בשכונה מתוכננים כ-290 יחידות בצפיפות של עד ארבע יחידות לדונם וזה על פי תב”ע מאושרת מטרום כהונתי כראש מועצה. 70 מהיחידות הללו הן של המנהל.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter