באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

ראש  המועצה האזורית מגידו איציק חולבסקי דורש לקבל ארנונה מאתר תחנת הכוח ‘חגית’

ראש  המועצה האזורית מגידו איציק חולבסקי דורש לקבל ארנונה מאתר תחנת הכוח ‘חגית’

תחנת הכוחחגיתהנמצאת  בתחום מ.א. חוף כרמל וממוקמת על  גבול מ.א. מגידו ,סמוכה ליישובים אליקים ורמות מנשה ובמשך שנים רבות יוצרת מפגע סביבתי הכולל: זיהום אויר, רעש, פליטות של חומרים מסוכנים, חשיפה לסכנה של תקלות תפעוליות ופגיעה נופית לתושבי מ.א. מגידו .

מ.א. מגידו ומטה התושבים מנהלים בשש שנים האחרונות מאבק לבלימת התוכנית לטיפול בגז באתר חגית . המאבק  נחל הצלחה  גדולה מאדבקיץ 2014 הממשלה והמועצה הארצית לתכנון  קיבלו החלטה , על פיה הטיפול בגז יתבצע בים ולא ביבשה. יחד עם זאת, נותר המאבק נגד אחסון קונדנסנט בחגית ו מ.א. מגידו מובילה ושותפה במאבק זה בנחישות ובכל הדרכים האפשרויות למנוע זאת.

ראשהמועצהאיציקחולבסקיהביאלישיבתמליאתהמועצהב 28/6/18 הצעה לפנות למשרד הפנים בבקשה לקבל 50% מארנונה אתר חגית. הנימוקים העיקריים לפנייה ,הפגיעה הסביבתית המתמשכת בתושבי המועצה כתוצאה מהקרבה הגיאוגרפית אל האתר  ובגלל המאבק והמשאבים שמוציאה המועצה בשנים האחרונות נגד הטיפול בגז ואחסון הקונדנסנט.

ראשהמועצההדגיששמ. א.מגידו זכאית מכל הבחינות מוסרית ,ערכית סביבתית  וכלכלית לקבל  הכנסות מהארנונה.

המליאהאישרהפהאחדאתהצעהובימיםהקרוביםתוגשהבקשהלמשרדהפנים.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter