באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: תצומצם פעילות תחנת המעבר

קרית טבעון: תצומצם פעילות תחנת המעבר

הסכם ללא תאריך, מכתב קשה מאדם טבע ודין, מתן אישור חורג שלא לפי הנהלים ורשיון עסק שהמועצה מנפיקה לעסק הנמצא בבעלות חלקית שלה. זה ההספק של תחנת המעבר שרק כ-17% מהפסלות המגיעה אליה מקורה בטבעון.

תחנת המעבר הנמצאת בסמוך לחטיבת הביניים ‘אורט גרינברג’ תצמצם את פעילותה החל מה-1 בינואר 2015, כך הוחלט בישיבת המליאה שנערכה השבוע בקרית טבעון בעקבות הצעה לסדר של חברת המועצה, נאוה סבר ולחץ של עמותת אדם טבע ודין. התחנה קולטת פסולת גושית וגזם מטבעון וישובים נוספים. היקף הפעילות במקום עלה באופן ניכר בשנתיים האחרונות, הן מבחינת נפחי הפסולת והגזם המגיעים לאתר והן מבחינת שעות הפעילות. כשעל-פי נתוני המועצה, תחנת המעבר קולטת כ 21,500 טון פסולת בשנה, מתוכם רק 3,600 טון בשנה מטבעון (כ 1/7 מהכמות). קליטת הפסולת הגושית והגזם מחוץ לישוב התאפשרה לאחר הסכם בין המועצה לבין הזכיין. בהסכם שעותק ממנו הגיע לידי כתב YCOM לא מופיע תאריך אך מסעיפיו עולה כי על הזכיין להשקיע במתחם כ-275 אלף ₪ כשבתמורה כל זכיין שיחליף אותו יחוייב לפצותו בסכום של 100 אלף ₪ ותתאפשר קליטת גזם גם מחוץ לטבעון.

תחנת המעבר.
ההסכם ללא התאריך.

תושבי רמת טבעון פנו למשרד להגנת הסביבה, לאיגוד ערים חיפה, למנהל התכנון במשרד הפנים ולעמותת אדם טבע ודין בתלונות בדבר מטרדי רעש, אבק וזיהום אויר חלקיקי הנגרמים כתוצאה מהפעילות האינטנסיבית במקום. במדידות רעש שבוצעו על ידי איגוד ערים נמצא כי הרעש מאתר הפסולת אינו זניח בשעות פעילות המגרסה, אך אינו חורג מהתקן.

לדברי חברת המועצה, נאוה סבר, תחנת המעבר פועלת על סמך היתר לשימוש חורג החל משנת 2002. חידוש חוזר ונשנה של שימוש חורג מהווה נוהל לא תקין ואינו חוקי. האישור לשימוש חורג לתחנת המעבר מסתיים השנה ושימוש קבוע לצורך תחנת מעבר מחייב שינוי יעוד באמצעות תב”ע חדשה או תיקון הקיימת. דרישה מפורשת ברוח זו מופיעה בפניות למועצה מלשכת התכנון המחוזית ומארגון “אדם טבע ודין”: “כל שימוש חורג הוא בבחינת פגיעה תכנונית ונועד במהותו לשמש פתרון זמני. הכשרת פעילותה של תחנת הגזם בדיעבד באמצעות היתר לשימוש חורג אינה מהווה פתרון זמני אלא קיבוע של המצב הקיים, המהווה סטייה ניכרת מהתכנית ולפיכך הינו בלתי חוקי”

אך מסתבר כי זוהי אינה החריגה היחידה בהפעלת תחנת המעבר. התחנה פועלת על סמך רישיון עסק שהוצא בשנת 2012 לצמיתות, הרישוי הוצא לחברת ורד והמועצה. הוצאת היתר על ידי המועצה לעסק בו היא שותפה אינו תקין והחוק אוסר רישוי עסק לצמיתות באתר בו השימוש בקרקע הינו חורג.

היועץ המשפטי, עו”ד עודד רומנו: “נוצר מצב בו בוטל המכרז והיה צורך בהתקשרות מהירה עם קבלן. חברת ורד הבהירה שהיא מוכנה בתנאים כאלה ואחרים ובתנאי שההתקשרות תהיה עד סוף השנה, אופציה אחרת לא היתה כי פינוי אשפה חייב להעשות על בסיס יום-יומי ואין אפשרות לדחות. הגבלת השעות אינה אפשרית עד סוף השנה מכיוון שיש חוזה חתום עד סוף השנה ולא ניתן לשנות את התנאים”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter