באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: תחנת המעבר תפעל פחות שעות

קרית טבעון: תחנת המעבר תפעל פחות שעות

תחנת המעבר הממוקמת בסמוך לחטיבת הביניים ‘אורט גרינברג’ בקרית טבעון תצמצם את פעילותה ותפסיק לקלוט פסולת בשעה ארבע וחצי אחר הצהריים כשבמקביל תפעל העירייה להקמת תחנת ניטור רעש וזיהום אוויר במקום.

לאחרונה פרסמה המועצה מכרז חדש לאיסוף אשפה וגזם מרחבי היישוב והפעלת תחנת המעבר אלא שההליכים נעצרו באופן זמני בשל העובדה שהתקבלה הצעה יחידה במכרז. על פי תנאי המכרז תופעל התחנה החל משעה 6:30 בבוקר ועד לשעה 16:30 אחר הצהריים בלבד ותקלוט אך ורק פסולת שנאספה מרחבי המועצה המקומית קרית טבעון. כמו כן הוכנה בקשה לשימוש חורג וזאת מכיוון שהשימוש בשטח לצורך תחנת מעבר נוגד את התב”ע, הבקשה תידון בישיבת וועדת המשנה לתכנון ובניה הקרובה. משך השימוש החורג נקבע לתקופה של שלוש שנים כשבתקופה זו תערוך המועצה תכנית מתאר כוללנית אשר תהווה בסיס להכנת תב”ע למקום. כמו כן תעשה פניה למשרד להגנת הסביבה ולאיגוד הערים על מנת שתותקן במקום מערכת לניטור רעש וזיהום אוויר.

תחנת המעבר
נאוה סבר, דרשה את צמצום שעות הפעילות.

ההחלטה על צמצום פעילותה של תחנת המעבר החל מה-1 בינואר 2015, התקבלה כבר לפני מספר חודשים לאחר הצעה לסדר של חברת המועצה, נאוה סבר ולחץ של עמותת אדם טבע ודין. התחנה קולטת פסולת גושית וגזם מטבעון וישובים נוספים. היקף הפעילות במקום עלה באופן ניכר בשנתיים האחרונות, הן מבחינת נפחי הפסולת והגזם המגיעים לאתר והן מבחינת שעות הפעילות. כשעל-פי נתוני המועצה, תחנת המעבר קולטת כ 21,500 טון פסולת בשנה, מתוכם רק 3,600 טון בשנה מטבעון (כ 1/7 מהכמות).

תושבי רמת טבעון פנו למשרד להגנת הסביבה, לאיגוד ערים חיפה, למנהל התכנון במשרד הפנים ולעמותת אדם טבע ודין בתלונות בדבר מטרדי רעש, אבק וזיהום אויר חלקיקי הנגרמים כתוצאה מהפעילות האינטנסיבית במקום. במדידות רעש שבוצעו על ידי איגוד ערים נמצא כי הרעש מאתר הפסולת אינו זניח בשעות פעילות המגרסה, אך אינו חורג מהתקן.

לדברי חברת המועצה, נאוה סבר, תחנת המעבר פועלת על סמך היתר לשימוש חורג החל משנת 2002. חידוש חוזר ונשנה של שימוש חורג מהווה נוהל לא תקין ואינו חוקי. האישור לשימוש חורג לתחנת המעבר מסתיים השנה ושימוש קבוע לצורך תחנת מעבר מחייב שינוי יעוד באמצעות תב”ע חדשה או תיקון הקיימת. דרישה מפורשת ברוח זו מופיעה בפניות למועצה מלשכת התכנון המחוזית ומארגון “אדם טבע ודין”: “כל שימוש חורג הוא בבחינת פגיעה תכנונית ונועד במהותו לשמש פתרון זמני. הכשרת פעילותה של תחנת הגזם בדיעבד באמצעות היתר לשימוש חורג אינה מהווה פתרון זמני אלא קיבוע של המצב הקיים, המהווה סטייה ניכרת מהתכנית ולפיכך הינו בלתי חוקי”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter