באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: סיפורו של מכרז

קרית טבעון: סיפורו של מכרז

מכרז אחד שפוצל לשניים או שני מכרזים שאוחדו לאחד? כך או כך מכרז הגזם והאשפה של קרית טבעון מעלה שאלות לא קלות ובינתיים אין קבלן זוכה למרות שההתקשרות עם הקבלן הנוכחי מסתיימת בסוף השנה. דוברת המועצה: “ לא ניתן היה להכריז על זוכה בפרק פינוי הגזם, כשלא ידוע מה תהיה העלות הכוללת, נוכח ביטול מכרז פינוי האשפה”. 

האם יכולו שיבושים בפינוי האשפה והגזם בקרית טבעון בשל בעיות עם מכרז פינוי האשפה והגזם ברחבי היישוב? הדבר אינו סביר אך יתכן. לפני מספר חודשים פרסמה המועצה מכרז אחד ובו שני פרקים נפרדים, האחד לפינוי אשפה והשני לפינוי גזם כאשר כל קבלן היה רשאי להציע הצעה על אחד משני הפרקים או על שניהם ובתנאי שההצעות יהיו נפרדות במובן הזה שלא ניתן היה להציע סכום כולל על שני הפרקים גם יחד.

וועדת מכרזים
עו”ד עודד רומנו “לא ניתן לקבל הצעה של מציע יחיד”

בנוגע לפינוי האשפה, הוצעה הצעה יחידה של חברת ו.ר.ד שהיתה גבוהה בעשרות אחוזים מהאומדן דבר שמנע את ההתקשרות עימה מפני שעל פי צו המועצות המקומיות, וועדת המכרזים אינה רשאית להמליץ להתקשר עם קבלן שהוא מציע יחיד אלא אם קיימת סיבה סבירה לעשות זאת. הוועדה לא מצאה שום סיבה ראויה להתקשרות עם המציע היחיד ולכן ראתה לנכון לבטל את המכרז בהקשר זה.

בנוגע לפינוי הגזם, עמדו בפני הוועדה שלוש הצעות כשהזולה שביניהן היתה קרובה לאומדן ולכאורה היה על הוועדה לקבל אותה אלא שהיא דחתה את ההצעה כשהיא מנמקת זאת בכך שהמכרז הוא אחד ולא ניתן לקבל הצעה על פינוי הגזם כאשר עדיין לא ניתן לדעת כמה תשלם המועצה בעבור פינוי האשפה. מדובר בשתי עבודות שבוצעו עד היום על ידי קבלן יחיד ופוצלו במכרז על מנת להגדיל את הסיכוי להשתתפות מציעים נוספים. כמו כן, טען גזבר המועצה, זאב זימל כי האומדן שהכניס יועץ המכרז לתיבת המכרזים גבוה משמעותית מהתקצוב בתקציב המועצה וסיבה זו לכשעצמה אינה מאפשרת הכרזה על אחת ההצעות בתחום הגזם כהצעה הזוכה.

מהמועצה המקומית קרית טבעון נמסר בתגובה כי “היועץ המשפטי של הרשות, עו”ד עודד רומנו, הסביר כי אמנם המכרז פוצל לשני חלקים והותנה כי מציע יכול להשתתף רק באחד החלקים ולא בשניהם, ואולם מבחינת שיקולי תקציב מדובר במערכת התקשרות אחת. לא ניתן היה להכריז על זוכה בפרק פינוי הגזם, כשלא ידוע באותו מועד מה תהיה העלות הכוללת למועצה, נוכח ביטול מכרז פינוי האשפה בשל מציע יחיד”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter