באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: ניתן לעקוב אחר פליטת הגזים במפרץ

קרית טבעון: ניתן לעקוב אחר פליטת הגזים במפרץ

המשרד להגנת הסביבה השיק אתמול את פרויקט מפל”ס בו ניתן לצפות בנתוני החומרים הנפלטים מכל מפעל בישראל. מהנתונים עולה כי ברוב המוחלט של המקרים החומרים נפלטים בהתאם לתקן ומטרת הפרויקט היא לאפשר לציבור מודעות סביבתית גדולה יותר

תושבי קרית טבעון יוכלו מהיום לעקוב אחר פליטת הגזים ממפעלי המפרץ המהווים חלק נכבד מזיהום האוויר בישוב.  המשרד להגנת הסביבה השיק אתמול את פרויקט מפל”ס (מרשם פליטות לסביבה) שבמסגרתו כל נתוני פליטות החומרים המזהמים של כל המפעלים חשופים לראשונה לציבור. ניתן לצפות בנתונים המתייחסים לפעילות המפעלים בשנת 2012 באתר המשרד ולאתר מפעל על גבי מפה, או בהתאם לענף הפעילות או שמו. פרסום זה נעשה בהתאם לתיקון החוק להגנת הסביבה שעבר בשנה שעברה ומחייב את התעשייה לדווח מה נפלט מהמפעלים והוא מהווה תנאי לחברותה של ישראל בארגון ה-OECD. את הנתונים ניתן למצוא באתר :http://www.sviva.gov.il/prtrisrael/pages/default.aspx

זיהום אויר
מפרץ חיפה. צילום: Golf Bravo

על מנת להקל על הגולשים, לכל דיווח על חומר מזהם מצורף הסבר אודות השפעות החומר ומידת מסוכנותו לאדם ולסביבה. יצוין כי ב-2012 היה מחסור בגז טבעי ועל כן היתה החמרה בפליטות המזהמים לאוויר. הנתונים כוללים אך ורק פליטות חומרים מזהמים מהמגזר התעשייתי ואינם כוללים פליטות שמקורן בתחבורה או במגזר הביתי, כגון שימוש בחומרי ניקוי ועוד. המפעלים המרכזיים מאזור המפרץ אשר דיווחו על פליטת חומרים מסוכנים הינם: ‘כרמל אולפינים’ בית זיקוק חיפה, גדיב, תחנת הכח חיפה, חיפה כימיקלים, פז שמנים ושמן תעשיות.

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ: “המאבק לאוויר נקי יותר אינו רק סיסמה. ההשפעה על המשק ועל התחלואה מגיעה למימדים עצומים ולפי הערכות במשרדי, נזקי הזיהום עולים 14.2 מיליארד ₪ בכל שנה. למרות קיצוצי התקציב והחלטות האוצר לבטל תוכניות למלחמה בזיהום, אנו ממשיכים להתמודד ולפעול למען הזכות לנשום אוויר נקי ככל האפשר, אך אם יחסו של האוצר לנושא כה קריטי וחשוב לא ישתנה, הבעיה רק תחריף. לנו אין שום כוונה להסתיר את המידע מהציבור ונמשיך לפעול בשקיפות ולהנגיש את המידע ששייך קודם כל לציבור”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter