באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: מכה פיננסית למועצה

קרית טבעון: מכה פיננסית למועצה

האם הקיצוצים בתיכון יספיקו? המועצה תאלץ לוותר על הכנסה עתידית של שלושה מליון ₪ בגין חיוב מופרז של היטל ביוב משנת 2004. הסכום יתפרס על פני 42 חודשים. גזבר המועצה: “במונחי סיכון-סיכוי הפשרה כדאית לנו”.

מועצת קרית טבעון תאלץ לשלם לתש”ן כשלושה מליון ₪ בגין חיוב היטל ביוב מופרז. הסכום ישולם לתש”ן במסגרת הסכם פשרה מחוץ לבית המשפט וזאת לאחר שהנושא מתברר בבתי המשפט השונים כבר כעשר שנים. התשלום יתפרס על פני 42 חודשים ויתבצע בצורה של גריעה מתשלומי הארנונה אותם צריכה תש”ן לשלם למועצה כך שמדובר באובדן הכנסה.

תש"ן
חוות המיכלים, חויבה בהיטל מופרז.

תביעתה של תש”ן באה בעקבות היטל ביוב משנת 2004 בסך של 4.7 מליון ₪ כשכבר בשנת 1994 נשלח מכתב על כוונה לחייב בהיטל ביוב בשל השלמת עבודות ביוב. כתוצאה מהחיוב נוהלו הליכי גביה מול תש”ן כשבסופו של דבר נגבו 5.5 מליון ₪. תש”ן פנו אל ועדת הערר לענייני ביוב במחוז חיפה שנתנה פסק דין בשנת 2009 שקבעה כי החיוב בטל מכיוון שהמועצה לא הציגה את התחשיב וכי על המועצה להחזיר לתש”ן 7.5 מליון ₪ אלא שאז מצאו במועצה את התחשיב דבר שגרם לדיון מחודש בערר. יש לציין כי בשל הריבית הגבוהה החלה על היטלים וארנונות הסכומים מאמירים בצורה מהירה.

לטענתה של תש”ן שטחה של חוות המיכלים לא נכלל במסגרת התחשיב. כמו כן טענו בתש”ן שאין הגיון ואין הלימה בין סכום ההיטלים לבין השימוש בפועל שכן החווה היא אמנם זוללת שטח אך איננה צרכנית ביוב מהותית שכן יש בה רק כ-300 מ”ר של משרדים.

גזבר המועצה, זאב זימל: “מבחינה חשבונאית אין לנו הוצאה נוספת מבחינת הרישום בספרים מכיוון שההוצאה נרשמה כבר בשנת 2008 כהפרשה. במונחי סיכון-סיכוי כשהדרישה של תש”ן היא של כ-9 מליון ₪ הסיכון שרובץ עלינו היום הוא בסדר גודל של שישה מליון ₪ הפשרה כדאית לנו. קראתי את חוות הדעת והתחשיבים של תש”ן ושלנו ולאחר שהתייעצתי גם אם המגשר, אני חושב שזו פשרה טובה”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter