באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: ללא תעסוקה

קרית טבעון: ללא תעסוקה

ועדת הגבולות של משרד הפנים העבירה את השטח המיועד לשכונת שער טבעון לשיפוטה של קרית טבעון אך נמנעה מלהעביר 170 דונם נוספים לצורך אזור תעסוקה בטענה כי מתוכנן אזור תעסוקה משותף לטבעון ולרכסים.

ועדת הגבולות שהוקמה על ידי משרד הפנים לבחינת העברת שטחים מהמועצה האזורית זבולון לקרית טבעון הגישה בשבוע שעבר את מסקנותיה ועל פי המלצות הדו”ח שהוגש לשר הפנים, יועבר  תחום שטח תכנית ‘שער טבעון’ מתחום השיפוט של המועצה האזורית זבולון לתחום המועצה המקומית קרית טבעון, בשטח כולל של כ- 290 דונם. לעומת זאת דחתה הועדה את בקשתה של קרית טבעון לספח שטח נוסף של 170 דונם אשר ביקשו בטבעון על מנת להקים אזור תעסוקה.

אזור תעסוקה משותף
קרית חרושת, בשכנות לשער טבעון. צילום: רונן צומר.

על פי הדו”ח, מינהל מקרקעי ישראל רוצה לקדם אזור תעסוקה בשטח זה ואף ערך בדיקה המאשרת שיש היתכנות לפיתוח האזור. כשהמועצה טוענת כי עם העתקת חוות מיכלי הגז המתוכננת בשנים הקרובות הכנסת המועצה המקומית תיפגע מאוד ונדרש למצוא לפתח לה חלופה ראויה.

 במועצה האזורית זבולון התנגדו להעברת השטח לאזור התעסוקה מפני שלטענתם טרם הוגשה תוכנית המצדיקה את העברת השטח לתעסוקה ובהנחה שהשטח נשאר פתוח ולא מפותח הרי  שהמועצות האזוריות “יודעות” לשמר את השטחים הפתוחים באופן טוב יותר מהמועצות המקומיות וכי כל שטח פתוח שאינו בנוי צריך להישאר בתחום שיפוט המועצות האזוריות. באשר לשטח המגורים, הסכימו בזבולון להעבירו לטבעון בתמורה לפיצוי שטיבו לא צוין בדו”ח.

על פי החלטת הועדה: ” הוועדה המחוזית בשיתוף פעולה עם הרשויות הגובלות (חיפה, נשר וזבולון) החליטה על הפקדת תכנית המקצה כ- 40,000 מ”ר לתעסוקה לטובת המועצה המקומית קריית טבעון. מטרת התכנית לייעד שטח לתעסוקה משותף למספר רשויות וכללה בהן את הרשויות קריית טבעון ורכסים בכדי לתת מענה לצורך בהכנסות לרשיות בשל מחסור בשטחים מניבי ארנונה בתחום שיפוטן. יוזמה זו עונה גם על מדיניות משרד הפנים כפי שבא לידי ביטוי בתמ”מ 6 ובתמ”א 35 המעודדות אזורי תעסוקה משותפים למספר רשויות וחלוקת הארנונה ביניהן. מניתוח הנתונים שלהלן, הועדה סברה שהעברת השטח מתחום השיפוט של המועצה האזורית זבולון לתחום השיפוט של המועצה המקומית קרית טבעון כפוטנציאל לפיתוח שטח לתעסוקה לא מוצדקת, בשלב זה”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter