באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: ללא דיון

קרית טבעון: ללא דיון

הצעת החלטה לפיה שכר הדירה של גנים המוגדרים כ”מוכר שאינו רשמי”יהיה סמלי בלבד, הוסרה מסדר היום של המועצה על ידי הקואליציה ללא דיון. יו”ר האופוזיציה, אלון נבות: “סתימת פיות”.

מועצת קרית טבעון הסירה מסדר יומה את הצעתה לסדר של חברת המועצה, שרה גרינצווייג בקרית טבעון לפיה התשלום השנתי למועצה עבור גן המוגדר “מוכר שאינו רשמי” צריך להיות שוויוני וסמלי.  בסעיף השני הציעה גרינצווייג כי מבנה גן ארז לשעבר במרכז הקהילתי של אלרואי יינתן לגן אלה לשנת הלימודים הקרובה כשהתשלום עבורו יקבע לפי אותם קריטריונים. ההצעה הוגשה לדיון בישיבת המליאה שנערכה ביום ראשון השבוע אלא שראש המועצה, דוד אריאלי הסיר אותה מסדר היום לעיני עשרות הורים זועמים שנכחו בחדר הישיבות של המועצה.

על פי הצעת ההחלטה, קיימים בקרית טבעון 6 גנים השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי: 5 של עמותת שקד ואחד של רשת חב”ד כשלקראת שנת הלימודים תשע”ה התעוררו 2 בעיות גדולות: גן אלה , שהקמתו קבלה את ברכת הדרך מהמועצה לפני שנה, ממוקם כרגע במבנה פרטי שהפיקוח של משרד החינוך מצא אותו כלא עומד בתקן. בנוסף הודיעה המועצה לעמותת שקד  כי התשלום שעליה לשלם החל מ- 1.9.2014 עבור מבני המועצה שבהם פועלים 4 מהגנים שלה, יועלה מכ- 100,000 ₪  לשנה ל- 260,000 ₪ לשנה.

קרית טבעון
דודי אריאלי, לא דן בהצעה.

לדברי גרינצווייג, עד 2009 קבלה עמותת שקד את מבני הגנים של המועצה ללא תשלום. ב- 2009 חתמה העמותה על חוזה שכירות לחמש שנים לפיו תשלם דמי שכירות של 100 אלף ₪  לשנה עבור מבני המועצה שניתנו לגניה. זאת כאשר גן חב”ד, החולק מבנה משותף עם גן לילך של עמותת שקד, לא שלם מעולם סכום כלשהוא עבור השימוש במבנה, ואינו נדרש לשלם סכום כלשהוא בשנת תשע”ה.

יו”ר האופוזיציה, אלון נבות התייחס להורדת הנושא מסדר היום: “חבר מועצה רשאי להביא כל נושא לסדר היום. מדובר בנושא משמעותי וראוי לדיון והעובדה שיש פה כל כך הרבה אנשים מלמדת שמדובר בנושא הנוגע לקבוצה רחבה של תושבים. הנסיון להוריד את זה מסדר היום הוא פסול בעיננו. גם אם לכאורה ניתן להעלות את שכר הדירה של עמותת שקד, העלאה של 260% לא נשמעה במחוזותינו מעולם”.

חברת המועצה שרה גרינצוויג אמרה בתגובה: “גם כראש מועצה מוריד הצעה מסדר היום, עליו לעשות זאת על פי החוק. כלומר היה עליו לאפשר לי להציג את ההצעה במשך 10 דקות ורק לאחר מכן להוריד אותה. ראש המועצה לא אפשר לי להציג את ההצעה בכלל ובכך עבר על החוק. לשון החוק: “היתה התנגדות לדיון בהצעה, יישמעו דברי המציע ודברי מתנגד אחד להצעה במשך זמן שאינו עולה על עשר דקות לכל אחד, ולא תתקבל ההצעה לסדר היום אלא אם הצביעו בעדה רוב חברי המועצה הנוכחים בישיבה”.

מנכ”ל המועצה, יאיר אודם: “לאחר שנציגי עמותת שקד אישרו כי יש בכוונתם להאריך את חוזה השכירות פנה אליהם מנהל נכסי המועצה בעל פה ובכתב כדי להביא להסדרת הנושא אך עד לרגע זה לא הגיעו נציגי העמותה על מנת להסדיר את הנושא”.

ראש המועצה, דוד אריאלי: “אנחנו סבורים שעמותת שקד לא מיצתה את האפשרות למשא ומתן והם צריכים לשבת מול הגורמים המקצועיים במועצה. נועצנו כמובן עם היועצת המשפטית. ההצעה הזו אינה בסמכות המליאה אלא בסמכות שלי ושל עובדי המועצה. אנחנו לא הוצאנו את העמותה מהמבנה כך שאין משמעות לעובדה שהשנה התחילה, מבחינתי המו”מ יכול להמשך גם עוד שלושה חודשים”

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter