באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: כצנלסון 13, מתחילים מההתחלה

קרית טבעון: כצנלסון 13, מתחילים מההתחלה

ועדת הערר קיבלה את הערר שהוגש כנגד הגדלת המבנה בכצנלסון 13 לשבע קומות תוך שהיא משתמשת במילים קשות כנגד המועצה ” על מוסד התכנון לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למלא את חובתו ולהימנע באופן מוחלט מסיטואציות דוגמת זו”

ועדת הערר המחוזית החליטה בשבוע שעבר להחזיר את פרויקט תמ”א 38 שאמור היה להתבצע בכצנלסון 13 אל הועדה המקומית לתכנון ובניה לאחר שהורה לה להתחיל את הליך האישור מחדש. כזכור, אישרה הועדה המקומית את התוכנית להגדלת המבנה בכצנלסון 13 לשבע קומות כאשר ראש המועצה,דוד אריאלי, נאלץ להשתמש בקול הכפול שמקנה לו החוק לשם כך.

את הערר הגישו חברי המועצה, נאוה סבר, עמית אבני ומנחם גילה באמצעות עו”ד אביתר גושן אשר כינה את החלטת הועדה המקומית בשם מחטף. המועצה מצידה טענה

ההחלטה בטלה
אריאלי. לא מגיב.

באמצעות היועץ המשפטי,עו”ד עודד רומנו והמהנדס מריוס ראפ כי אין החלטה בנוגע לפרויקט עצמו אלא החלטה עקרונית בלבד “לא היתה צריכה להכתב החלטה לאשר פרויקט, כל ההתאספות פה היא טעות סופר. אנו מצהירים כי אין בהחלטה כדי לחייב את אישור הפרויקט או כדי להחליט בדבר אישור הפרויקט”

בהחלטתה קבעה הועדה כי “לאור העובדה כי הבקשה טרם עברה בהליך הסטטוטורי המחוייב ובין היתר פרסום ושמיעת התנגדויות ההחלטה האמורה ואישורה שגויים. איננו סבורים כי מדובר בהחלטה אופרטיבית ומכל מקום ברי כי ככל שיש בה לכאורה כדי לכלול תוצאה אופרטיבית הרי שזו בטלה ומבוטלת. “הכרעת” הבקשה מבלי לשמוע את ההתנגדויות יש בה כדי דיעה מוקדמת והפרת החובה לשימוע בלב פתוח ובנפש חפצה. מובן כי על מוסד התכנון לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למלא את חובתו ולהימנע באופן מוחלט מסיטואציות דוגמת זו המתוארת לעיל. דיון בבקשה ספציפית נכון שיתקיים על פי הדין ועל פי הסדר ומבלי לתת לצד זה או אחר יתרון דיוני או מהותי. ההחלטה בטלה ככל שהיא נוגעת ליישומה הספציפי של הבקשה”

חברת המועצה, נאוה סבר אמרה בתגובה להחלטה “ראשית, חשוב להדגיש כי כל חברי המליאה שהגישו את הערר תומכים בחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה , ובלבד שיקבעו קריטריונים להגדלת המבנים כך שיתאימו לצביון הישוב ולעמידת התשתיות בעומס הצפוי. ייחד עם זאת, כנציגי ציבור מחובתנו היה להגיש ערר נגד החלטה שהתקבלה שלא כחוק ונגד תכנית שתהווה תקדים להגדלת מבנים משותפים בטבעון ל 7 קומות, ועלולה להוביל לשינוי צביון הישוב ולקריסת מערכות כגון מים, שפכים וכבישים”.

ראש המועצה, דוד אריאלי “אין תגובה”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter