באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: יש קואליציה, אין ועדות

קרית טבעון: יש קואליציה, אין ועדות

לאחר למעלה מחודש של משא ומתן נחתם בסוף השבוע שעבר הסכם קואליציוני בין סיעת העבודה בראשותו של אריאלי לבין סיעת יש עתיד בראשותו של אמנון אשל. אשל: “זה הסכם של רעיונות ולא של תפקידים”. 

ראש המועצה, דוד אריאלי חתם בסוף השבוע שעבר על הסכם קואליציוני עם יו”ר סיעת ‘יש עתיד’, אמנון אשל,  אך לא יכול היה לבחור את ועדות המועצה מכיוון שלא שלח את העתק ההסכם אל חברי המועצה. אריאלי ניסה להעלות לסדר את נושא בחירת הרכבי הועדות אלא שחבר המועצה, אלון נבות טען כי לא ניתן לעשות זאת מכיוון שהוועדות אמורות להיקבע על ידי מפתח של קואליציה-אופוזיציה כשלדוגמה בועדת ההנהלה מכהנים אך ורק חברי קואליציה ואילו בועדת הבקורת מכהנים אך ורק חברי אופוזיציה.

אריאלי פנה אל היועצת המשפטית אשר תמכה בעמדתו של אלון נבות. בנסיון לאשר בכל זאת את הרכבי הועדות הציע אריאלי לערוך הפסקה בישיבה, בה יוכלו חברי האופוזיציה לעיין בהסכם הקואליציוני אלא שנבות דחה הצעה זו ושוב זכה לגיבויה של היועצת המשפטית. נבות גם עקץ את אריאלי ואמר כי עליו להגיע מוכן יותר לישיבות המליאה. מנגד תמכה היועצת המשפטית בעמדתו של אריאלי כי  ניתן לבחור סגנים לראש המועצה וכך מונו אמנון אשל וחנית גבאי לתפקידי סגן ראש המועצה כשאשל ישמש גם כממלא מקום ראש המועצה. בנוסף ישמש אשל כיו”ר הנהלת המתנ”ס.

על פי ההסכם הקואליציוני שהגיע לידי  כתב YCOM, ינוסח חזון כולל לקרית טבעון ויעשה פיתוח בקרית חרושת ובאלרואי. בנוסף תערך רפורמה ברשת המתנ”סים ובמחלקה לתכנון ובניה. מסמך החזון יפורסם לא יאוחר מאפריל השנה, כאשר הביצוע ידחה לשנת 2015

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter