באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: ישאו בהוצאות

קרית טבעון: ישאו בהוצאות

סאגת ‘בית עדנה’ עומדת בפני סיום וזאת לאחר שבית המשפט העליון קבע כי יש לתת לבית האבות היתר להרחבה למרות ערעור המועצה עדיין לא נידון. המועצה גם חויבה בהוצאות משפט בסך 10,000 ₪.

נדחתה בקשת המועצה לדחיית מתן היתר להרחבת בית האבות ‘בית עדנה’ הממוקם ברחוב קק”ל 76 בקרית טבעון. המועצה ביקשה לאפשר לה לדחות את מתן ההיתר עד לקבלת פסק הדין בערעור שהגישה אלא שבית המשפט סבר כי אין מקום להעתר לבקשה זו, בנוסף קבע בית המשפט כי על המועצה לשאת בהוצאות הדיון בסך של 10,000 ₪ .

כבוד שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית ” דומה כי סיכויי הערעור אינם גבוהים. פסק דינו של בית המשפט מנומק היטב והנטל המוטל על המבקשת בערעור כבד למדי. לא בנקל תפסול ועדת התכנון בקשה להיתר העומדת בתנאי התב”ע והחוק, ובית המשפט אינו נוטה ככלל להתערב בהחלטותיה המקצועיות של ועדת התכנון ואינו מחליף

מועצת קרית טבעון, תיתן היתר לבית עדנה
מועצת קרית טבעון, תיתן היתר לבית עדנה

את שיקול דעתו בשיקול דעתה המקצועי.

 בית האבות יושב על שטח של 2,384 מ”ר במקום קיימים 12 חדרים בהם מתגוררים כיום 34 קשישים. בשל הצורך בשיפור תנאי המחיה של הקשישים הנובע בין השאר מהוראות תנאי הפיקוח על מעונות ביקשו בבית האבות לערוך שיפוץ כללי אשר יכלול גם הרחבה של בית האבות מ 435 מ”ר ל 1,039 מ”ר . מדובר בהוספה של 18 יחידות דיור בהן אמורים להתגורר 16 קשישים נוספים ועשרים אנשי צוות. בקשת בעלי בית האבות נידונה בפעם הראשונה בשנת 2008 בוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון. מספר תושבים אשר התנגדו להרחבה הגישו ערר לועדה המחוזית חיפה וזו קבלה את עמדתם לפיה ” אין ספק שהבקשה מהווה מטרד ושינוי של אופי הסביבה. הבקשה מפרה את האיזון הקיים בסביבה בין השימושים השונים. התוספת המבוקשת תיצור עומס על קוי הביוב אשר כבר היום אינם עומדים בעומסים. כמו כן הגדלת נפחי התנועה במקום יגרום למטרד ולעומסי תנועה. בבית האבות לא אהבו את ההחלטה וטענו כי מדובר בהחלטה פופוליסטית הפוגעת בזכות הקניין שלהם. הערר שנידון ביוני 2010 נדחה והבקשה הועברה שוב אל הועדה המקומית. הועדה המחוזית גם קבעה כי השיפוץ יאושר אך ורק אם לא יאפשר מגורים של יותר מ 36 קשישים במקום. במרץ 2001 עתרו בעלי בית האבות אל בית המשפט המחוזי בחיפה אך זה החליט כי לפני כל דיון בבקשה על בעלי בית האבות להמציא אישור להרחבה ממשרד הרווחה. לאחר שהתקבל האישור ממשרד הרווחה הגיש בית האבות בקשה מחודשת וכאמור בשבוע שעבר קבע בית המשפט העליון כי יש לאפשר לבית האבות לקבל היתר.

דוברת המועצה עדנה פרידמן: “המועצה המקומית קרית טבעון מאוכזבת מהחלטת בית המשפט אך כמועצה שומרת חוק אנו מכבדים את הפסיקה ובכוונתנו לבחון, עם היועץ המשפטי של הרשות, אלו צעדים עומדים בפנינו בשלב הנוכחי”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter