באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: חוקית או לא חוקית?

קרית טבעון: חוקית או לא חוקית?

אלון נבות זועם על כוונתו של דודי אריאלי לערוך את ישיבת ההשבעה ביום שישי דבר שהוביל לעימות חריף בין השניים כשגם כוונתו של אריאלי להביא לאישור עליה של 7.5% בארנונה נמצאת במחלוקת.

טענות קשות של אלון נבות, יו”ר האופוזיציה בקרית טבעון על כוונתו של ראש המועצה, דוד אריאלי, לקיים ישיבת השבעה ביום שישי הקרוב במהלכה צפויה להגיע לאישור המליאה גם עליה של 7.5% בשיעור הארנונה. נבות שרואה בכך נסיון למחטף שלח מכתב ארוך אל כל חברי המועצה בו הוא הסביר מדוע לדעתו הישיבה אינה חוקית.

לטענת נבות: “בתוספת השנייה לחוק העיריות (החל גם על מועצות) (סעיף 136) העוסק במנגנון זימון הישיבות , נאמר ” ימי המנוחה או ימים שבהם משרדי המועצה סגורים לא יבואו במניין הימים שנקבעו בתקנון זה.” כמו כן נאמר- ” הזמנה לישיבה שידונו בה בתקציב , בתשלומי חובה או בחוק עזר תימסר לחברי המועצה 10 ימים לפחות לפני יום הישיבה.

קרית טבעון
אלון נבות, מתנגד לקיום הישיבה ביום שישי. צילום: יח”צ

 עוד קובע החוק, כי כאשר מדובר בענייני תקציב וכספים ילוו לחומר “דברי ביאור” קרי, דברי הסבר מפורטים. לצערנו, במכתבו הנילווה של ראש המועצה והגזבר אין הסבר מפורט איך ומדוע הם ממליצים על תוספת של 100% יותר תוספת ארנונה ממה שדורש משרד הפנים.”

לטענת נבות נשלח החומר אל חברי המועצה רק 6 ימי עבודה ולא מינימום 10 כנדרש על פי החוק. נבות: “בצרוף העובדה כי החוק אינו מכיר בקיום ימי ישיבות מליאה, בימים שהמועצה אינה עובדת, אין זה בסמכותו של ראש המועצה לקבוע ישיבת מליאה ליום שישי בבוקר, לפיכך קיום הישיבה בעניין העלאת הארנונה במועד זה אינו חוקי ”
אין כמובן ספק כי קביעת מועד הישיבה ליום שישי הינו בעייתי מהבחינה הציבורית גם אם אכן צודק אריאלי בטענתו כי החוק מאפשר לו לעשות זאת ונבות מתייחס גם לכך: “לא במקרה קבע המחוקק שככלל יתקיימו ישיבות המליאה בימי עבודה ואחרי השעה 18:00, בראש ובראשונה לאפשר לחברי מליאה אשר עובדים להגיע לישיבות אחרי יום העבודה וכן על מנת לאפשר לציבור התושבים שרוצה בכך להיות נוכח בדיוני המליאה. על אחת כמה וכמה במקרה זה, בו ירצה בודאי ציבור התושבים לבוא ולשמוע במו אוזניו,מדוע ממליץ ראש המועצה, שהצהיר השכם והערב: “..שלא יכניס ידו לכיסי התושבים.” להוסיף כאמור פי שניים תוספת ארנונה (!!) ממה שדורשת המדינה מן המועצה”

נבות מתייחס גם לעניין העמידה בלוח הזמנים שנוקב חוק הארנונה המחייב את המועצה להצביע על כך עוד לפני תחילת דצמבר: “ראש המועצה הנוכחי- מר אריאלי יושב על כסאו בחמש השנים האחרונות ולכן ניתן לקבוע, שידע בוודאות מזה זמן שהוא מתכונן להציע העלאת ארנונה מעבר לדרישת משרדי הפנים והאוצר. בנסיבות אלו אין ולא הייתה כל סיבה מעשית לדחיית העניין עד ליום האחרון בו נוקב החוק. בכל מקרה, אי אישור צו הארנונה עד למועד בו נוקב החוק לא דוחה אוטומטית את אישור הצו”

מדוברות המועצה המקומית קרית טבעון נמסר בתגובה: “מכתבו של אלון נבות רצוף בטעויות בשל הסתמכותו על דבר חקיקה שאינו רלוונטי למועצה מקומית ועל הצגה שגויה ומגמתית של שעור העלאת הארנונה המבוקש.

לעצם העניין: ישיבת המועצה זומנה כדין, ובהתאם לזמנים הנדרשים בצו המועצות המקומיות. זימון לישיבה, בה יושבעו חברי המועצה החדשים לתפקידם ותיערך פרידה מחברי המועצה היוצאים מחייב הודעה 36 שעות מראש, וישיבה שלא מן המניין לאישור צו הארנונה מחייבת 7 ימי הודעה מראש. ימי שישי אינם נחשבים “יום מנוחה” וממילא אין בחוק הוראה המתייחסת לזמנים בהם משרדי המועצה סגורים, שכן אז לא ניתן היה לקיים ישיבות גם בערבים.

בתקופה שלפני הבחירות, המועצה והעומד בראשה היו מנועים לקבל החלטות מהותיות ומשמעותיות, שאינן נוגעות לענייני הניהול השוטף והיומיומי של הרשות המקומית, לאור הנחיות משרד הפנים והיועץ המשפטי לממשלה. מנגד, המועצה מחויבת לאשר את צו הארנונה עד 30.11.13. לכן נתונה המועצה הנכנסת בסד זמן קשיח ולחוץ ועליה לפעול לאישור צו הארנונה במסגרת הזמנים המוכתבת בחוק, כפי שנעשה”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter