באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: זה עושה רעש

קרית טבעון: זה עושה רעש

תושבי רחוב כצנלסון מתלוננים על הרעש הנובע מהרקדות ימי שני במועדון צוותא הנמצא ברחוב.חברת המועצה, נאוה סבר: “התושבים פנו מספר פעמים למועצה ולא זכו לתשובה”

טענות תושבים על רעש העולה מההרקדות הנעשות באולם צוותא הנמצא ברחוב כצנלסון ביישוב ייבדקו על ידי המועצה. כידוע המועדון מופעל על ידי המתנ”ס ומדיי יום שני נערכות בו הרקדות המשתמשות באמצעי הגברה אשר לטענת התושבים מפריעים את מנוחתם.

צוותא
נאוה סבר, התושבים לא קיבלו מענה.

חברת המועצה נאוה סבר אשר העלתה את הנושא: “לדברי השכנים ההרקדות נמשכות עד לשעות הלילה כשהן מלוות במוזיקה בעוצמה גבוהה. החוק למניעת מפגעים משנת 1961 אומר כי “לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי-סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת-מקום או לעוברים ושבים”. בנוסף על פי התיקון לחוק משנת 2011 “ניתן יהיה להפעיל מערכת הגברה באירועים ציבוריים רק עד שעה 23:00 וזאת רק במידה והפעלת המערכת אושרה מראש ובכתב על ידי הרשות המקומית. לראשי רשויות תינתן אפשרות לאשר עד 12 אירועים בשנה בהם ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההגברה עד לשעה 01:00. התושבים פנו מספר פעמים למועצה ולא זכו לתשובה”

מנכ”ל המועצה, יאיר אודם ענה בתגובה: “החוק למניעת מפגעים אינו אוסר פעילות אחרי השעה 23:00 אלא אוסר על גרימת רעש. חוק העזר של קרית טבעון בדבר שמירת הסדר והנקיון אוסר על גרימת רעש חזק או חוזר ונשנה מעבר לשעות המותרות. אנו סבורים כי הדינים המדוברים אינם מופרים. אנו נבדוק את נושא מערכת ההגברה”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter