באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון ועמק יזרעאל: שיפור מינורי באיכות האויר

קרית טבעון ועמק יזרעאל: שיפור מינורי באיכות האויר

באיגוד הערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה שחררו השבוע נתונים על השינוי באיכות האויר שנמדד בחצי השנה מאז שבז”ן עברו לשימוש בגז ומהנתונים עולה כי השיפור אינו משמעותי אך גרם לכך שהזיהום יעמוד בתקן הבריאות.

בחצי השנה האחרונה נכנס הגז הטבעי לשימוש מתחם המפעלים במפרץ חיפה, כאשר באפריל 2013, החלו מפעלי קבוצת בז”ן לשרוף גז טבעי כתחליף למזוט דל גופרית ואילו מפעל חיפה כימיקלים שבמתחם הפטרוכימי החל להשתמש בגז טבעי מיוני 2013 .

איגוד ערים לאיכות הסביבה
מפרץ חיפה, שיפור קל באיכות האויר. צילום: Golf Bravo

הגז הטבעי הינו חומר בעירה נקי ממתכות כבדות, המכיל עקבות קטנות מאוד של גופרית ועל כן, השימוש בו כמקור אנרגיה הוביל להפחתה ניכרת במדדי הפליטות ממפעלי המתחם הפטרוכימי . מתוצאות בדיקות ארובה שנערכו בבז”ן באפריל 2013 ( כאשר המפעל צרך רק תערובת גז טבעי וגז תהליך מייצור עצמי) עולה כי קצב הפליטה של תחמוצות גופרית מכלל המפעל ירד  ב 93% לעומת נתוני הפליטה שנרשמו במחצית השנה הראשונה אשתקד (29.6 /ג”ק שעה לעומת 432 /ג”ק שעה). קצב הפליטה של חלקיקים מכלל מקורות השריפה שנמדד באפריל 2013 הראה הפחתה של 1.25% (92 /ג”ק שעה לעומת /ג”ק 15 שעה) ואילו קצב פליטת תחמוצות החנקן שנמדד השנה היה נמוך ב-23% מהשנה שעברה.

לעומת זאת מבדיקה שנערכה על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה, לא ניכר שינוי בריכוזי המזהמים הנמדדים בתחנות הניטור ובאיגוד מייחסים זאת לשלוש סיבות: ראשית, ריכוזי תחמוצות הגופרית הנמדדים בתחנות הניטור נמוכים מאוד עד אפסיים בשנים האחרונות ומהוים כיום כמאית מערך הסביבה . זאת עקב פעילות מתמדת של האיגוד בשני העשורים האחרונים להורדת תכולת הגופרית במזוט . יחד עם זאת יש לציין כי המעבר לשריפת גז טבעי במקורות הפליטה הגדולים במפרץ חיפה (מתחם בז”ן ותחנת הכוח של חב’ החשמל) מאפשר עמידה אף בערך היעד הבריאותי היממתי לתחמוצות גופרית . הסיבה השניה היא שריכוזי חלקיקים נשימים הנמדדים בתחנות הניטור נובעים בעיקר מאבק טבעי ולא מפליטות. והסיבה השלישית, ריכוזי תחמוצות חנקן מושפעים בעיקר מזיהום אוויר תחבורתי וערכיהם נמדדים בהתאמה לקרבת התחנות לכבישים

לאור הנתונים שנמדדו עד כה, צופים באיגוד ערים המשך שיפור באיכות האוויר, אותו יש לבחון לאחר תקופה מייצגת בת שנה לפחות , בה מפעלי המתחם הפטרוכימי יצרכו גז טבעי

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter