באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: המועצה ניצחה

קרית טבעון: המועצה ניצחה

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של תושב לגבי היתר בניה, שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון. עו”ד עודד רומנו: “בית המשפט הכיר בכך שלא נפל כל דופי בהליך הוצאת היתר הבניה שהוצא לשכן”.
בית המשפט העליון דחה בשבוע שעבר את ערעורו של תושב קרית טבעון כנגד הוועדה לתכנון ובניה ביישוב בדבר מתן היתר בניה שניתן לשכנו. בין התושב לשכנו, ניטש ויכוח ארוך שנים לגבי חלוקת השטח ביניהם והיכן עובר קו הגבול בין שני המגרשים.

קרית טבעון
עו”ד עודד רומנו, לא נפל פגם בהתנהלות הועדה.

בסוף שנת 2012 נתנה הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון היתר בניה לשכנו של התושב התובע, בהסתמך על מפת מדידה שנערכה והוסכמה לכאורה בין הצדדים השכנים. התושב, סבר כי היתר הבניה לקוי, כי שגתה הוועדה המקומית שלא שמעה טיעוניו בטרם נתנה את היתר הבניה וכי הוועדה לא אמורה היתה לתת את ההיתר גם בשל ניסיון הטעיה וזיוף מצד השכן. התושב תקף את היתר הבניה בעתירה מנהלית בבית המשפט לעניינים מנהליים, וזה דחה את העתירה וחייב את התושב בהוצאות.
התושב לא השלים עם פסק הדין וערער לבית המשפט העליון. כאמור, בית המשפט העליון הסביר לתושב ועורך דינו, כי אין סיכוי לערעור, וכי טיעוניו לא שכנעו. בהמלצת בית המשפט, משך התושב את ערעורו וזה נדחה.
יועצה המשפטי של הוועדה עו”ד עודד רומנו אשר ייצג את הוועדה המקומית לתכנון ולבניה במשפט הסביר כי: “המשמעות המעשית של פסק הדין היא כי בית המשפט הכיר בכך שלא נפל כל דופי בהליך הוצאת היתר הבניה שהוצא לשכן”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter