באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: ההצעה לסדר לא נדונה

קרית טבעון: ההצעה לסדר לא נדונה

הצעה לסדר לפיה שכונת ‘שערי טבעון’ תכנס להקפאה עד להקמת אזור תעסוקה לא נידונה בישיבת המליאה האחרונה של מועצת קרית טבעון. נאוה סבר: ” הקמת שכונת מגורים חדשה ללא אזור תעסוקה מניב, תעמיס על הקופה הציבורית הוצאות כספיות”. 

וד"ל
דודי אריאלי, מקדם את שער טבעון. צילום: יח״צ

קרית טבעון : הצעה לסדר של חברת המועצה, נאוה סבר, לפיה יופסקו הליכי התכנון של שכונת ‘שערי טבעון’ עד להקמת אזור תעסוקה לא נידונה בישיבת המליאה שנערכה ביום ראשון. סבר הסתמכה בהצעתה על החלטת המליאה מפברואר 2012 לפיה תבקש המועצה 400 דונם הנמצאים בין קרית עמל לבין כביש 75 כאשר חלק מהשטח מיועד למגורים וחלקו האחר מיועד לאזור תעסוקה.

חברת המועצה, נאוה סבר: ” תכנית ‘שער טבעון’ שהוגשה לועדה המחוזית ואושרה על ידי הוד”ל, כללה מתחם מגורים בלבד, ללא אזור תעסוקה, זאת בניגוד להחלטה שהתקבלה במליאת המועצה והיוותה תנאי מקדים לאישור התכנית. הקמת שכונת מגורים חדשה ללא אזור תעסוקה מניב, תעמיס על הקופה הציבורית הוצאות כספיות לאספקת שירותים ותפגע במצב הכלכלי של המועצה שלדברי ראש המועצה, סובלת כבר עתה ממחסור בהכנסות”

בהקשר לכך אמרה היועצת המשפטית למועצה: “למועצה אין כלל סמכות לדון בהנחיה כזו. מרגע שאושרה התכנית וניתנה לכל מי שרוצה להגיש התנגדויות היא בגדר חוק.”

ראש המועצה, דוד אריאלי: “יש חוות דעת של היועצת המשפטית לפיה ההצעה היא בלתי חוקית ולפי דעתי יש להסיר אותה מסדר היום שכן היא אינה בסמכותנו. לא יכול להיות שהמועצה תורה ליושב ראש הועדה המקומית להורות לועדה המקומית לא לדון בבקשה מכיוון שאין אזור תעסוקה”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter