באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: בלי פרס

קרית טבעון: בלי פרס

חילופי האשמות הדדיים בין אלון נבות לדוד אריאלי בנוגע לסיבה שבשלה לא קיבלה המועצה את פרס הניהול הכספי התקין. אריאלי תולה זאת בגירעון שנוצר בשנת 2008. נבות: “בשש שנים אפשר לעשות מליון פעולות כאלה ואחרות”.

חדשות YCOM: יו”ר האופוזיציה, אלון נבות תוקף בחריפות את ראש המועצה, דוד אריאלי לאחר שהמועצה לא קיבלה את פרס הניהול הכספי התקין של משרד הפנים. פרס הניהול הכספי התקין, ניתן לרשויות אשר עומדות במספר קריטריונים שבאחד מהם, אחוז הגירעון הנצבר מין התקציב, מועצת קרית טבעון אינה עומדת.

פרס ניהול כספי תקין
אלון נבות, תוקף את אריאלי.

אריאלי אמנם תולה את אי העמידה בקריטריון הגירעון הנצבר, בגירעון השוטף שנוצר בשנת 2008, טרם כניסתו לתפקיד. אך הדבר אינו מסביר כיצד קיבלה המועצה את פרס הניהול התקין במשך כל השנים האחרונות. ובכל מקרה, שש שנים הם לכל הדעות זמן המספיק על מנת לתקן קלקולים מעין אלה.

אלון נבות, שכאמור לא חוסך את בקורתו מאריאלי, שלח מכתב אל ראש המועצה בו כתב בין השאר: “המועצה בראשותך לא קבלה פרס ניהול כספי תקין ממשרד הפנים- כי אינה מבצעת ניהול כספי תקין!! נסיונך להעביר תשומת הלב לאחד המדדים של הניהול הכספי – איזון התקציב השוטף, משולה לפושט הרגל, אשר בדרכו לדיון אודות כינוס נכסיו בבית המשפט טוען: ראו – יש לי כסף מזומן לנסוע באוטובוס! איזון התקציב השוטף, הוא רק אחד המדדים בניהול תקציב, ללא התייחסות מקבילה לסכום החובות וההלוואות של המועצה ( האם גדל או קטן מדי שנה ) אין לנתון זה כל משמעות מעשית.

יתרה מכך – השנים 2006-8 (טרם כניסתך לתפקיד ראש המועצה) הסתיימו כולן באיזון תקציבי, חרף מצבה הכלכלי הירוד של המועצה בשל חובותיה הכבדים. ובנוסף לכך בוצעה הקטנה משמעותית בחובות המועצה ובעומס המלוות שלה.  זהו המצב העובדתי שהיה במועצה ערב כניסתך לתפקיד, אז מי אם לא אתה הוא זה שאחראי להגדלת חובותיה והלוואותיה של המועצה?!!

ועוד לא אמרנו דבר על כך, שלו באמת היה עתידו של יישובנו בראש מעייניך והיות ואתה ראש מועצה כבר שש שנים, יכולת לעשות מיליון פעולות כאלו ואחרות, על מנת לעמוד במבחן הניהול התקין של משרד הפנים, במיוחד נוכח הצהרותיך הפומביות החוזרות שלמועצה לא חסר כסף!”

ממועצת קרית טבעון נמסר בתגובה: “משרד הפנים מעניק את פרס הניהול התקין לרשויות העומדות במספר פרמטרים אותם קבעה המדינה, לרבות: איזון תקציבי בתקציב השוטף, אחוז גביית ארנונה הגבוה מ60% (מחיוב ברוטו) וגירעון נצבר שלא עולה על 12.5%.

במהלך השנים 2009-2014, עמדה המועצה במרבית התבחינים המזכים בפרס ניהול תקין: אחוז הגבייה- נע בשנים אלה בין 95% ל 97%, תקציב המועצה הסתיים באיזון, ואף בעודף קל. ואילו הגירעון הנצבר הוא התבחין היחידי בו המועצה איננה עומדת, וזאת לאור העובדה כי בשנת 2008 סיימה המועצה את תקציבה בגירעון שוטף של כ 8 מיליון ₪ . גירעון זה, הגדיל את הגירעון הנצבר משמעותית ומונע מאתנו את הזכאות לקבלת את פרס הניהול התקין”.

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter