באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: בדרך לתכנית מתאר עם שיתוף הציבור

קרית טבעון: בדרך לתכנית מתאר עם שיתוף הציבור

קרית טבעון: תכנון תכנית מתאר אשר תכלול שיתוף ציבור יצא לדרך. אריאלי: “אני מצפה כי התכנית תדע לייצר איזון נכון בין טבעון כיישוב כפרי לתכנון ופיתוח עתידיים וכל זאת תוך ביצוע שיתוף הציבור, שגם הוא חשוב מאד”

פגישת התנעה לתכנון תכנית מתאר כוללנית לקרית טבעון נערכה בשבוע שעבר במועצה המקומית קרית טבעון. בישיבה השתתפו ראש המועצה דוד אריאלי, סגני ראש המועצה: אייל פרדיס, עמית בלדרמן, חברי המועצה: עמית אפרתי, חן וייסמן, מתכננת מחוז חיפה במשרד הפנים ליאת פלד ומנהלי המועצה . כמו כן, נכחו ראש צוות התכנון  אדר’  גידי לרמן, מתכנני הנוף, מתכנני סביבה, יועצים כלכליים ומנהלי ההליך לשיתוף ציבור כשעם סיום המפגש במועצה התקיים סיור ארוך ברחבי היישוב.

תכנית מתאר
קרית טבעון. צילום: דוברות קרית טבעון.

בפתיחת המפגש הדגיש ראש המועצה, דוד אריאלי: “אני מצפה כי התכנית תדע לייצר איזון נכון בין טבעון כיישוב כפרי, וחשוב לשמור על הצביון הכפרי, לתכנון ופיתוח עתידיים, וכל זאת תוך ביצוע שיתוף ציבור, שגם הוא חשוב מאד “.
מתכננת המחוז התייחסה לחשיבות תכנית מתאר כוללנית לישוב ובמיוחד לכך שהוועדה המקומית קרית טבעון עומדת לקבל ממשרד הפנים  מעמד של  “ועדה עצמאית”. היא הביעה בטחון שההליך יהיה איכותי ויעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו על ידי משרד הפנים.
צוות התכנון הציג את המשרדים השונים ואת ניסיונם המקצועי, וכן את הליך התכנון הצפוי על פי אבני דרך ושלבים. הודגשה חשיבות שיתוף הפעולה בין צוות התכנון ובין כל מנהלי המחלקות השונים בלימוד המצב הקיים ביישוב, כבסיס לתכנון נכון ומקדם. עוד הובלט כי אחד ממרכיבי התכנון יהיה יידוע ושיתוף הציבור בהליך. מנהלי שיתוף הציבור יקיימו הליך בו תאותרנה קבוצות מיקוד שונות, יתקיימו מפגשים רבים בנושאים שונים ותופקנה משמעויות לכלל התכנון.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter