באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קרית טבעון: בדיקות קרקע תקינות בחוות המכלים

קרית טבעון: בדיקות קרקע תקינות בחוות המכלים

על פי סקר קרקע שנערך בחוות המיכלים שבאלרואי, אין זיהום קרקע בשטח החווה ואין סכנה לתושבים. יו”ר הוועדה לאיכות הסביבה חנית גבאי: “אנו שמחים לקבל את תוצאות הסקר על פיהם הקרקע בחוות המכלים אינה מזוהמת, זוהי בשורה חשובה לכל תושבי האזור”.

על פי “סקר קרקע, לאיתור זיהום קרקע בחוות המכלים-אלרואי אוגוסט 2014” נמצא כי הקרקע בחוות המכלים אינה מזוהמת והיא עומדת בערכי הסף הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה. הסקר נערך כחלק מהדרישות מחברת תש”ן כחלק מתכנית העתקת חוות המכלים מאלרואי למתחם קרקעות הצפון. בהתאם להנחיות תסקיר השפעה על הסביבה, שאושר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה –חיפה “קרקעות הצפון, תכנית מספר ג/1139 א'”, נתבקשה תש”ן לבצע סקר קרקע לאיתור מזהמי נפט בתחום חוות המכלים מאלרואי. הסקר בוצע במהלך 2014 וממצאיו היוו חלק בלתי נפרד מתסקיר השפעה על הסביבה שבוצע.

תש"ן
קידוח הדגימה בחוות המיכלים. צילום: ד”ר צלי פולישוק.

תקנון תכנית “קרקעות הצפון, תכנית מספר ג’/1139 א’, מחייב את תש”ן, לאחר פינוי מתקני חוות המכלים, לבצע סקר קרקע מפורט ולבצע טיפול באותם נקודות בהם יימצא זיהום בקרקע. בהתאם לכך ביקש ראש המועצה בקרית טבעון דוד אריאלי, לבצע  סקר קרקע חדש בתחומי חוות המכלים וזה כאמור בוצע בחודש אוגוסט השנה.

עורך הסקר ד”ר צלי פולישוק: “תוצאות סקר הקרקע בחוות המכלים היו טובות והצביעו כי הקרקע אינה מזוהמת למעט במאצרת מיכל 5 באתר קולטן מספר 2 בה נמצא ריכוז קטן של קרקע מזוהמת. בהתאם להמלצות לביצוע ולנהלי המשרד להגנת הסביבה, הקרקע בנפח של כ-5 מ”ק שנמצאה מזוהמת, פונתה במהלך חודש ספטמבר לאתר פינוי פסולת ברמת חובב”.

בסיכום הסקר נכתב כי “בהתאם לתוצאות בדיקת דיגום הקרקע בקידוחי הסקר והעובדה כי הקרקע המזוהמת נקודתית  באתר קידוחELR-5-2   בהיקף של כ-5 מ”ק פונתה מהאתר, ניתן לקבוע כי הקרקע בכלל מאצרות מכלי הנפט בחוות אלרואי איננה מזוהמת”. כמו כן נכתב כי: “בהתאם לתנאים ההידרולוגים, בתחום חוות המכלים ובסביבתה, ניתן להניח כי אין כל סיכון למי התהום. במצב היום, בהיבט זיהום הקרקע, ניתן לקבוע כי אין כל סיכון לאוכלוסייה המתגוררת סביב חוות המכלים”.

סגנית ראש המועצה ויו”ר ועדת איכות הסביבה חנית גבאי: “חברת תש”ן שיתפה עמנו פעולה ונענתה בחיוב לבקשת ראש המועצה לבצע את הסקר. במקום בוצעה בדיקה מעמיקה ויסודית והטיפול בקרקע המזוהמת היה מקצועי ומהיר. אנו שמחים לקבל את תוצאות הסקר על פיהם הקרקע בחוות המכלים אינה מזוהמת ואין כל סיכון לאוכלוסייה המתגוררת סביב החווה, זוהי בשורה חשובה לכל תושבי האזור”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter