קרית טבעון אישרה תקציב הרשות לשנת 2016

קרית טבעון אישרה תקציב הרשות לשנת 2016

בישיבת הנהלת המועצה המקומית קרית טבעון, שנערכה השבוע, אישרו חברי ההנהלה את תקציב המועצה לשנת 2016, סך התקציב יעמוד על כ-107 מיליון ₪.

במהלך הדיון הסביר גזבר המועצה זאב זימל כי התקציב השוטף מסכם את תכנית העבודה השנתית בכל התחומים בהם המועצה פועלת כמו: חינוך, רווחה, ניקיון, תרבות, תחזוקת הישוב, איכות הסביבה ועוד נושאים רבים ומגוונים.

תקציב 2016 כולל כמה בשורות טובות ביניהן  הגדלת תקציב החינוך ב -615 אלף ₪, בין השאר גם בשל הוספת משרת מנהל מחלקת חינוך במשרה מלאה. כמו כן, גדלה השתתפות המועצה בתחום הרווחה בכ- 400 אלף ₪ וכן גדלה ההוצאה עבור הפעילות ביום העצמאות 2016, תוספת של 100 אלף ₪  הכוללת הופעת אמן אורח. בנוסף, בשנת התקציב הבאה יתווסף לרשות פקח נוסף למחלקת הפיקוח, במטרה לשמור על סביבה נקיה יותר ולשפר בכך את השירות לתושב.

תעריפי הארנונה בשנת 2016 לא יעלו מעבר לאחוז שקובע משרד הפנים, הסביר זימל  “מדובר בשיעור העלאה מצומצם והוא יעמוד על 1.27% בלבד”. אמר. “יחד עם זאת נמשיך במגמת שיפור ההתנהלות, כמו מול הבנקים, התנהלות שהובילה  להקטנת עלויות מימון בהיקף של כ- 130 אלף ₪, וגם ההתקשרות החדשה בתחום התקשורת  תוביל לצמצום עלויות בהיקף שנע בין 20% ל 30% בשנת 2016 ועוד.”

ראש המועצה דוד אריאלי: “אחד ההישגים הגדולים שלנו בניהול היישוב הוא שאנחנו מצליחים לשמר את אותה רמת שירותים לתושב ובאותו תקציב כמעט וזאת למרות שבפועל חלק מההוצאות הולך וגדל. אנו ממשיכים להתייעל באופן מתמיד ולמצוא דרכים יצירתיות  על מנת לעמוד ביעדי התקציב יחד עם עמידה בהתחייבויות ותשלומים.

אני מבקש להודות לחברי,  הסגנים: אייל פרדיס ועמית בלדרמן ולחברי הנהלת המועצה: חן וייסמן, עמית אפרתי, שחר דבי, דוד חורש ושחר לשם, אשר מקיימים יחד עמי מערך החלטות משותף בישיבות  ההנהלה ויחד עמי מובילים את היישוב”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter