באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

קומה נוספת למרכז קדמת ישי

קומה נוספת למרכז קדמת ישי

תבנה קומה שניה מעל מרכז קדמת ישי עם כביש גישה מכביש 77 העתידי. היזם דורש כי המועצה תסלול את כביש הגישה.

היזמים והבעלים של מרכז קדמת ישי, מוריס מלכה ויוסף מור, הציג בפני הועדה לתכנון ובנייה של רמת ישי תכנית ראשונית להרחבת המרכז המסחרי שליד הכניסה המערבית לישוב. מוריס ציין שמטרתו הינה לתאם את ההרחבה עם המועצה ,ליצור הבנות ולקבל את ברכת הדרך של המועצה. לדבריו ללא הבנות אלה הוא לא יכנס לפרויקט . הכוונה היא להוסיף קומה שניה למרכז ששטחה יהיה 1,800 מ”ר , מתוכם 1,200 מ”ר כשטח עיקרי והשאר שרותים. הדבר יוסיף למבנה גובה של 1.5 מטר מעל הרעפים הקיימים. יעוד השימוש של הקומה השניה הינו למשרדים ולספורט כאשר הכוונה היא לשדרג את כל המרכז, כולל שיפור הניהול והתחזוקה. לדבריו של מלכה הפרויקט ישרת יותר טוב גם את הצרכים של תושבי הישוב. הוא מתכוון לבקש מהרשויות המתאימות ירידה (כניסה בלבד) מכביש  75 מזרחית למחלף ישי שיבנה כחלק מכביש 6, אבל מבחינתו זה לא תנאי לביצוע הפרויקט. מלכה ביקש ממועצת רמת ישי הסכמה עקרונית לפרויקט, כולל תמיכה בשינוי תב”ע מקומית , הסכמה להרחבת מגרש החנייה על חשבון השפ”פ (שטח פרטי פתוח) שבין המתחם לכביש . כמו כן ביקש מלכה שהמועצה תסלול את כביש הגישה למתחם הכלול כיום בתכנית המאושרת.

דודו גבריאלי וקובי בניתה

בדיון התברר, בין השאר, שהיזמים שאבו זכויות בניה מהשטח הצמוד למתחם, שטח בבעלות משפחת יוסיפון,   הוועדה ממליצה לראש המועצה ולמהנדס המועצה לשקול בחיוב את הבקשה ולתמוך בחיזוק המרכז המסחרי הנ”ל, אבל להתנות את הסכמתה בכמה תנאים ביניהם שהאישור ינתן למתחם המשותף של המרכז ושל יוסיפון, מתן פתרונות חנייה מתאימים, הגשת פרוגרמה של שימושים בהתייחס לעובדה שמדובר באזור מסחר שכונתי,  כולל איזכור השימושים המותרים בתב”ע, תאום התכנון עם תכנון שיקום נחל בית לחם הסמוך ושביל ההליכה המתוכנן, הבנה שחייב להסלל כביש גישה מחוץ לשכונה  ואי חידוש רשיון האנטנה הסלולארית.

יו”ר הועדה לתכנון ובניה, דודו גבריאלי ” לאחר שהיזמים יעמדו בתנאים שהצבנו להם ויגישו תוכניות מפורטות אנחנו נחל בתהליך של שיתוף ציבור על מנת למנוע פגיעה בתושבי השכונה”

יואב עציון

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול