באנר עליון
באנר עליון

עצמאים בשטח

עצמאים בשטח

חשיפת רשת מקומוני ‘זה מה יש’: מספר התלמידים, מספר הכיתות וממוצע התלמידים לכיתה בבתי הספר החרדים של החינוך העצמאי בפתח תקווה. נתונים ראשונים  על בתי הספר ‘נאות מרגלית’, ‘בית יהודה ו’שיפר’. כנסו והשוו לבית הספר בו לומד ילדכם.

בתי הספר החרדים של החינוך העצמאי פזורים ברחבי פתח תקווה ותושבים רבים רואים בהם ממלכה אסורה אשר התנהלותה לוטה בערפל. מסמך רשמי שהגיע לידי רשת מקומוני ‘זה מה יש’ חושף טפח ממה שקורה בבתי הספר הללו, כשחשוב להדגיש כי כל בתי הספר מתוקצבים על פי חוק נהרי המחייב את מוסדות המדינה, כולל הרשויות המקומיות, לתקצב מוסדות חינוך חרדים מהזרם המוכר שאינו רשמי ב- 100%, כך שידי העירייה כבולות והיא אינה יכולה שלא לתקצב אותם.

בית ספר נאות מרגלית

מונה 332 תלמידים ב- 20 כיתות (ממוצע של 16.6 תלמידים לכיתה), ממוצע הילדים בכיתות שאינן של החינוך המיוחד עומד על 21. החטיבה הצעירה מונה שתי כיתות גן, שכבות א’-ח’ כוללות שמונה כיתות בנות ושכבות א’-ה’ כוללות חמש כיתות בנים. בבית הספר קיימות חמש כיתות מקדמות והוא כולל שטח בנוי של 2,000 מ”ר ושטח חצר של 2,000 מ”ר.

בית ספר בית יהודה

בית הספר מונה 140 תלמידים ב-18 כיתות (ממוצע של 7.8 תלמידים בכיתה), כשצפויות להבנות עוד שתי כיתות עבור החינוך המיוחד עד גיל 21. השטח הבנוי הינו 1,200 מ”ר והשטח כולל החצרות הינו 4 דונם.

בית הספר היסודי שיפר

בית הספר מונה 643 תלמידים כאשר בשכבות א’-ב’ קיימות ארבע כיתות בכל שכבה, ובשכבות ג’-ו’ קיימות שלוש כיתות בכל שכבה. סך הכל ממוצע של 32 תלמידים בכיתה, כשבשכבות א’-ב’ ממוצע התלמידים בכיתה הוא 32, בשכבת ג’ 35 תלמידים בכיתה, בשכבת ד’ 34 תלמידים בכיתה ואילו בשכבות ה’-ו’ ממוצע התלמידים בכיתה הוא 30.

השטח הבנוי של בית הספר הינו 2,950 מ”ר ושטח החצר הוא 2,775 מ”ר. בית הספר פועל במבנים ישנים אך הוא קיבל את אישור משרד החינוך לאחר שעמד בכל הקריטריונים. פערים שעדיין נותרו מטופלים על ידי העירייה במסגרת שיפוץ מבנים. סה”כ ההשקעות בבית הספר בשלוש השנים האחרונות הסתכמו ב 3.75 מליון ₪. שיפוצים אלה כללו טיפול בתאי השירותים, המסדרונות, כיתות הלימוד וחדרי הספח.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter