באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

עמק יזרעאל: צוות בדיקה

עמק יזרעאל: צוות בדיקה

המועצה האזורית עמק יזרעאל הקימה צוות בחינה לבדיקת המשמעויות  לכוונה להקמת שדה תעופה משלים לנתב”ג ברמת דוד. הרכב הצוות, הכולל אנשי מקצוע מתחומים שונים ונציגי ציבור, יובא לאישור בפני מליאת המועצה הקרובה ולאחר מכן יחל את פעילותו. 

רמת דוד
כנף 1, תעזוב את קמת דוד? צילום: דוברות עמק יזרעאל

בהמשך ליוזמת הממשלה  לבחון התכנות להקמת שדה תעופה משלים לנתב”ג ברמת דוד, הקימה המועצה האזורית צוות בחינה לנושא, בראשות סגן ראש המועצה, עידו דורי. הצוות, מורכב מנציגים מהתחומים הבאים: הנדסת כבישים ותשתיות, איכות סביבה וחקלאות, תעשייה, תעופה, אדריכלות וסטטוטוריקה, תיירות, נציגי ציבור (חברי מליאת המועצה) ותושבים. לטובת עבודת הצוות יוקצה תקציב וכן יוזמנו בעלי מקצוע נוספים על פי הצורך. הרכב חברי הצוות יובא לאישור בישיבת המליאה הקרובה של המועצה ויחל פעילותו מייד לאחר מכן.

כפי שנכתב בעבר, המועצה האזורית עמק יזרעאל הביעה את התנגדותה להקמת השדה המשלים לנתב”ג, עמדה שהועברה הן למשרד התחבורה והן לועדת הכלכלה שדנה בנושא וצפוייה לדון בו שוב בשבוע הבא: “אנו מתנגדים להקמת שדה תעופה בינלאומי שהפעילות האווירית הצפויה בו תפגע באיכות החיים באזור”, נכתב בנייר עמדה שהעבירה המועצה בנושא.

הצוות שהוקם כעת, עתיד לבחון בצורה מקצועית, עניינית ושקולה את משמעויות היוזמה של משרד התחבורה תוך שימת דגש מיוחד על נושא זיהום אויר וקרקע , ותחום הרעש ביחס למצב הקיים כיום ברמת דוד. מסקנות והמלצות  הצוות יובאו בפני מליאת המועצה .

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter