באנר עליון
באנר עליון

נערך סיור בניידת הניטור בחוות המכלים באלרואי

נערך סיור בניידת הניטור בחוות המכלים באלרואי

הנתונים שנאספו עד כה, מעודדים  ומרגיעים – נמצא כי הם נמוכים בהרבה מערכי היעד וערכי התקן. תוצאות מלאות בעוד מספר חודשים


בניידת הניטור6889בשבוע שעבר נערך סיור בניידת הניטור הממוקמת ברחוב המזרח בסמוך לגדר חוות המכלים.
מטרת הסיור הייתה קבלת נתונים ראשוניים, שהתבררו כמרגיעים, על המדידות המתקיימות במקום. הסיור נערך בהשתתפות ראש המועצה דוד אריאלי, יו”ר ועדת איכות הסביבה עמית אפרתי,  מנכ”ל איגוד ערים לאיכות סביבה ד”ר עופר דרסלר ורכזת משאבי אוויר בלה בן-דוד.
כזכור, בהתאם להחלטת הנהלת המועצה המקומית קרית טבעון, לפני כחודשיים הציב “איגוד ערים להגנת הסביבה” מפרץ חיפה ניידת ניטור לבדיקת רמות זיהום האוויר סביב חוות המכלים באלרואי. החומרים המזהמים שנבדקים במקום הם: בנזן, תחמוצות חנקן, פחמן חד חמצני (CO) ואוזון בגובה הקרקע.
במהלך הסיור הוצגו בפני המשתתפים הנתונים שנאספו בשלושת השבועות האחרונים, ולמרות שעדיין מוקדם לקבוע, הנתונים מאד מעודדים והם הרבה מתחת לערכי היעד, המחמירים יותר מערכי התקן.
מהם ערכי איכות האוויר? ערכי איכות האוויר הם ערכים מרביים לנוכחותם באוויר של מזהמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, התשס”ח, 2008, בפרקי זמן נתונים.
ערכים אלה נקבעו לפי סעיף 6 לחוק וכוללים ערכי יעד, ערכי סביבה, ערכי התרעה וערכי ייחוס.
ערכי איכות האוויר נקבעים, בין השאר, בהתאם להוראות הקבועות באמנות בין – לאומיות שישראל צד להן, ובהתייחס לערכים מקבילים לערכי איכות האוויר הנהוגים בקרב המדינות המפותחות בעולם ולהמלצות ולהנחיות שפרסמו ארגונים בין-לאומיים, לרבות ארגון ​ הבריאות העולמי. הסבר מפורט על ערכי איכות אוויר ניתן למצוא באתר המשרד לאיכות הסביבה .
מהי תחנת ניטור?
תחנת נטור אוויר דוגמת את האוויר הסביבתי ובודקת את תכולת המזהמים בו, בהתאם למכשירי מדידת ריכוזי הגזים המותקנים בתחנה. בחירת מיקום התחנה נעשה על ידי צוות יועצים מקצועיים, בהתחשב בשיקולים שונים כגון – אופי האזור אותו רוצים לנטר מבחינה גיאוגרפית ומבחינת גודל וצפיפות האוכלוסייה, פזור האוויר סביב התחנה, מקורות זיהום האוויר ואחרים. נתוני תחנות ניטור האוויר מתקבלים בזמן אמת.
בעוד מספר חודשים, עם סיום המדידות באתר באלרואי, יועברו הנתונים לידי הרשות המקומית.
עמית אפרתי: “בהתאם להחלטה בישיבת מליאת המועצה בחודש פברואר הונח בפני מליאת המועצה מסמך “סיכום והמלצות” בו המלצתי, בין היתר, תוצב ניידת ניטור לבדיקת מזהמים, ולאחר בחינת המיקום המתאים ביותר הוצבה הניידת ברחוב המזרח. ביקרתי בניידת יחד עם ראש המועצה, קיבלנו הסברים מפורטים מד”ר עופר דרסלר ונמתין לתוצאות הדיגום”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter