באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

נלחמים בקונדנסט

נלחמים בקונדנסט

מטה יקנעם – מגידו התכנס לישיבה הראשונה בה סוכם על דרכי הפעולה הבאים, בראש המטה תעמוד ליאורה חי מיקנעם

ביקנעם ובמגידו ממשיכים להילחם בהקמת מיכל הקונדנסט באתר חגית, והשבוע התקיימה הפגישה ראשונה של המטה המשותף שהוקם לאחרונה ובה השתתפו ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי, ראש המועצה האזורית מגידו, איציק חולבסקי, וחברות וחברי המטה.

בראשית הישיבה הודיע ראש המועצה האזורית מגידו שהוא צפוי להיפגש בעניין עם שר הבריאות, ועם השר להגנת הסביבה.

במהלך הישיבה נקבע שכחלק מהמשך המאבק יפגש חולבסקי עם מנכ”ל משרד  התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שאול מרידור, ועם הצוות המקצועי של המשרד, והוא ידגיש את התנגדותו הנחרצת להקמת המיכל בחגית. עוד נקבע שראש עיריית יקנעם ייפגש אף הוא בהמשך עם המנכ”ל וצוות משרדו, וגם הוא ידגיש את התנגדותו הנחרצת, כמו גם את סירובה החד משמעי של יקנעם להעברת צינור גז בתחומה. במהלך חודש ספטמבר צפוי מטה המאבק אף הוא להיפגש עם המנכ”ל.

במהלך המפגש סוכם גם שהמטה יפעל לקיים דיונים בסיעות הכנסת השונות במטרה לרתום את חברי הכנסת למאבק, ולהפעיל אותם כנגד התכנית כבר עם פתיחת מושב החורף של הכנסת שצפוי להיפתח לאחר החגים.

בהתאם להחלטת הרשויות יועמד לרשות המטה תקציב בסך 200 אש”ח. 100 אש”ח מכל רשות. מהכספים האלו יקוזזו הוצאות הבג”צ שהוגש. בהקשר לכך סוכם שימונה גזבר, וזה יעבוד מול הגזבר של יקנעם והגזברית של מגידו.

במהלך הישיבה הועלו גם רעיונות נוספים להמשך המאבק ע”י ראשי היישובים וע”י חברי המטה, וסוכם שהמטה יקבל גיבוי מלא מראשי הרשויות להובלת המאבק. ליאורה חי מיקנעם נבחרה לעמוד בראש המטה המשותף בהסכמת ראשי היישובים וחברי המטה כולם.

חברי המטה המאבק המשותף ליקנעם ומגידו הם: ליאורה חי, יום רועי, עו”ד יוסי עזרא, ליאורה לוי, הגר ראובני, עמי מלינוף, אלי בודמן, אפרת קעזמכר, ואיציק קיזמכר.

בנוסף למטה המשותף ליקנעם ולמגידו פועל מטה על בראשות ראשי שלושת היישובים: יקנעם, מגידו וזכרון יעקב. בנוסף לאלו פועל מטה בראשות ובהובלת המועצה האזורית זכרון יעקב.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

“ישיבת המטה הייתה מצוינת ומקצועית. העלנו רעיונות ושמענו רעיונות אחרים, וכולנו נמשיך במאבק החשוב לאזור כולו עד להסרת איום הקונדנסט. אני מודה לכל חברות וחברי המטה על נכונותם לפעול למען המאבק ולהצלחתו. כולנו יחד ניאבק שמתקן הקונדנסט יקום בים”.

ראש המועצה האזורית מגידו, מר איציק חולבסקי:

מטה הפעולה המשותף ליקנעם עלית ולמגידו יפעל באופן נחוש, עקבי ונמרץ כדי לסכל את הסכנה החמורה של הפיכת אזור חגית למפרץ חיפה 2. בשיתוף פעולה  בין הרשויות ועם התושבים המסורים נפעל בכל המישורים כדי להסיר את הסכנה הגדולה לאיכות החיים של תושבי האזור”.

ראש מטה המאבק המשותף ליקנעם-ולמגידו, הגב’ ליאורה חי:

“הוקם מטה מאבק משותף למוא”ז מגידו ולעיריית יקנעם. המטה יפעל במטרה למנוע את הקמת מכלי הענק לאחסון קונדסנט ולהעברת צנרת בתחום יקנעם באתר ‘חגית’. לרשות המטה הועמד בשלב זה תקציב משותף של 2 הרשויות בסך 200,000 ₪.  המטה מורכב ממתנדבים מיקנעם וממגידו בתחומים רלוונטיים מקצועיים, ומסתייע בקבוצת פעילים רחבה התומכת בפעילויות הנדרשות למאבק בתחומי כימיה, משפט, מדיה, עבודת שטח ועוד.  המטה המשותף יחתור לפתרון דומה לזה שהוצג לאחרונה ע”י חברת אנרג’יאן לקידוחי ‘כריש ‘ ו’תנין’ של אסדה בלב הים, או פתרון חלופי אחר שלא יפגע בתושבים ובמרחב הביוספרי. בטווח הקרוב המאבק יתמקד בזירה המשפטית והפוליטית ומתוכננות פגישות עם גורמי מפתח במשרדי ממשלה שונים. במקביל יפעל המטה לקידום פעולות הסברה, מחאה והפגנות. המטה יפעל לסילוק הקונדסנט המזהם לחו”ל ישר מלב הים”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter