באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

נחשף דו”ח מלפני 5 שנים אודות הקשר הין הזיהום מבז”ן לבריאות התושבים באזור. טבעון בפנים.

ב”הארץ” נחשף לאחרונה דו”ח של בז”ן שמצא כבר לפני 5 שנים שהזיהום מהם משפיע על בריאות תושבי האזור. המסמך נחשף כעת בעקבות בקשה להרחיב את הפעילות. בז”ן: “השימוש האובססיבי בנתוני עבר הוא מניפולציה” .

הדו”ח בחן את השפעתם של שלושה מזהמים הנפלטים ממתחם בז”ן – חלקיקים, תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית – על בריאות הציבור. המחלות שנבחנו הן סוגי סרטן שונים ומחלות לב ונשימה, הידועות כמחלות המושפעות מזיהום אוויר. הממצאים הופצו לכל ראשי הערים באזור.

על פי החישוב שערכה הקואליציה לבריאות הציבור, תוספת התחלואה בכל סוגי הסרטן, שמקורה בזיהום האוויר ממתחם בז”ן בשנים 2004-1995 מתחמוצות גופרית – 39 – בקרית טבעון. בעמותה חיסרו את המספרים המשקפים את התחלואה הצפויה ללא זיהום אוויר שמקורו בבז”ן מנתוני התחלואה שנגרמת, כולל הזיהום מבז”ן. ההפרש הוא תוספת התחלואה מזיהום אוויר שנפלט ממתחם בז”ן.

בנוסף, בוחן הדו”ח מהי תוספת האשפוזים בשל מחלות לב ומחלות בדרכי הנשימה, שמקורה בזיהום האוויר כתוצאה מחלקיקים ממתחם בז”ן, בשנים 2004-1999. לפי הממצאים שעיבדה הקואליציה, בקרית טבעון נרשמו 509 אשפוזים עודפים (המיוחסים לפליטות בז”ן) בשל מחלות לב ו- 204 אשפוזים בשל מחלות בדרכי הנשימה.

לעניין מספר הפניות הנוספות לחדרי מיון בשל הזיהום מחלקיקים: רק בשנת 2004 נרשמו בקרית טבעון 1937 פניות נוספות למיון בחיפה ו- 57 פניות עקב תחלואה במחלות לב.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter