באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מתחם ימי לקליטת גז, לא במפרץ חיפה

מתחם ימי לקליטת גז, לא במפרץ חיפה

הועדה שמונתה על ידי המשרד לתשתיות לאומיות המליצה למועצה הארצית שלא להכליל את מפרץ חיפה במתחמים הנבדקים לצורך קליטת גז טבעי

המפעלים הנמצאים באזור מפרץ חיפה משפיעים באופן משמעותי על איכות האויר בעמק והשבוע נודע כי מתקן נוסף שהיתה אפשרות לכניסתו למפרץ, ישאר ככל הנראה מחוצה לו. הכוונה היא למתחם הימי לקליטת גז וזאת בהנחה שהמדינה תבחר באופציה הימית . ועדת התכנון של תמ”א 37 המליצה למועצה הארצית לגרוע את מפרץ חיפה

מפרץ חיפה
מפרץ חיפה, לא ישמש לקליטת גז טבעי. צילום: Golf Bravo

מרשימת המתחמים שייבחנו במסגרת התסקיר. בדו”ח שהגישה הועדה נכתב ” לימוד ובחינת מאפייני החלופה המתייחסת למפרץ חיפה, בהיבטיה השונים, עולה כבר בשלב זה כי ההשפעות הצפויות עקב הקמת המתקנים הנדרשים במתחם, יפגעו במאפיינים ובערכי הטבע של המפרץ, בפעילות הנמלית עצמה וכן בקידום פיתוח נמל חיפה. לאור הפגיעה הצפויה בפעילות הנמל, שיקולי מערכת הביטחון, הקונפליקטים בהיבטים הגיאולגיים, הבטיחותיים והסביבתיים, ממליץ צוות התכנון בפני המועצה הארצית שלא להמשיך ולבחון את המתחם הימי המוצע במפרץ חיפה (לרבות רצועת הצנרת ומערך הכניסה מהים ( במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה”.

מערך התשתית לטיפול בגז כולל את תוואי הצנרת מגבול המים הטריטוריאליים, מתחמים למתקנים ימיים לטיפול בגז, תוואי צנרת מהמתחמים הימיים עד למערך הכניסה מהים, מתחמים לטיפול בגז והעברת בעלות ביבשה ותוואי צנרת עד החיבור למערכת ההולכה הארצית. מערך זה נבחן בימים אלה במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה, ביחס למספר מתחמים ותוואים אפשריים.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter