באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מרוצים לגור בטבעון

מרוצים לגור בטבעון

סקר גיאוקרטוגרפיה קובע: 86 אחוזים מתושבי קרית טבעון מרוצים מהחיים ביישוב, פחות מ 2 אחוזים אינם מרוצים

מסקר שביעות רצון שקיימה לאחרונה המועצה המקומית קריית טבעון עולה כי 86 אחוזים מתושבי הקריה מרוצים מן החיים ביישוב. את הסקר בצעה חברת גיאוקרטוגרפיה, בהנהלת פרופ’ אבי דגני וד”ר רינה דגני, במהלך ינואר השנה והוא כלל מדגם של 500 משיבים, גברים ונשים, מעל גיל 18 כולם תושבי השכונות השונות של טבעון, בטעות דגימה סטטיסטית של 4.4% ובמובהקות סטטיסטית של 95%.

מנתוני הסקר עולה כי 86 אחוז מהמשיבים, שחולקו לארבעה אזורים: טבעון הוותיקה, אלרואי + קריית חרושת, רמת טבעון וקריית עמל, ציינו כי הם מרוצים או מרוצים מאוד ממגוריהם ביישוב ואילו פחות משני אחוזים טענו כי אינם מרוצים. 51 אחוזים מהמשיבים טענו כי הם מרוצים או מרוצים מאוד מהשירותים של מחלקות המועצה, 36 אחוזים מרוצים במידה בינונית וכ-10 אחוזים לא מרוצים כלל.

רובם הגדול של משיבי הסקר – 78 אחוזים – ענו כי הם מרוצים משיטת הגזם החדשה, שהנהיגה המועצה לפני כשנתיים, 58 אחוזים ציינו כי הם מרוצים מפעילות רשת המתנסים הפועלת בטבעון ו- 67 אחוזים מהנשאלים הביעו שביעות רצון משירותי פינוי האשפה במועצה.

בתחום הביטחון האישי השיבו 69 אחוזים מהנשאלים כי הם חשים ביטחון אישי במידה רבה מאוד או במידה רבה במקום מגוריהם. 21 אחוזים ציינו כי הם מרגישים ביטחון אישי במידה בינונית וכ-10 אחוזים בלבד טענו כי רמת הביטחון שהם חשים מועטה, או שאינם חשים ביטחון ביישוב.

במהלך הסקר נבדקו מהם הנושאים החשובים לתושבי טבעון. מרבית הנשאלים ציינו כי הנושא החשוב להם ביותר הוא נושא החינוך.

בתום הסקר, הושוו תוצאותיו מול 4 רשויות מקומיות קטנות ובינוניות במרכז ובדרום שנמצאו כבעלות מאפיינים סוציואקונומיים דומים לאלה של קריית טבעון. מן ההשוואה עולה כי בתחום שירותי המועצה שביעות הרצון בקריית טבעון עומדת על 51 אחוזים לעומת 44 אחוזים ברשויות מקבילות. בתחומי פינוי האשפה, אפשרויות המיחזור, פעילות המוקד העירוני ורמות הניקיון והביטחון האישי, נרשמו נתוני שביעות רצון גבוהים יותר בטבעון מאשר ברשויות המקבילות ואילו בתחומי הגינון הציבורי, הטיפול במתקני משחקים בפארקים עירוניים והטיפול במטרדים עומדת קריית טבעון ברמה נמוכה יותר של שביעות רצון מזו שנמצאה ברשויות המושוות.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter