באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מקום השלישי במדד עשיית עסקים

מקום השלישי במדד עשיית עסקים

המועצה האזורית עמק יזרעאל במקום השלישי במדד עשיית עסקים ברשויות מקומיות של משרד הכלכלה והתעשייה

בשנים האחרונות, ישנה עלייה עקבית בצריכת שירותים מספקים מקומיים לצורך חיזוק הכלכלה המקומית

השבוע, פורסם סקר של משרד הכלכלה והתעשייה, אשר קבע שהמועצה האזורית עמק יזרעאל נמצאת במקום השלישי במדד עשיית עסקים ברשויות מקומיות, עד 50,000 תושבים.

מדד זה בודק עד כמה מדיניותה של הרשות תורמת לקיום סביבה עסקית ידידותית לעסקים קטנים, המצויים בתחומה ומדרג את 50 הרשויות עם מספר העסקים הרב ביותר, לפי ארבעה פרמטרים:

שביעות רצונם של בעלי העסקים על פי התנהלותה של הרשות המקומית, בנושאים הבאים: קידום עסקים, פיקוח ואכיפה, גבייה תשלומים, שילוט ושירותים שהרשות מעניקה לעסקים.

נגישות למכרזיםדירוג המכרזים שפרסמה הרשות, לפי שני פרמטרים: שקיפות המכרזיםהמידה בה מסמכי המכרזים מוצגים באתר הרשות ודירוג מידת הידידותיות של הפרמטרים במכרז לעסקים קטנים.

נגישות המידעדירוג זה מבוסס על היקף המידע המוצג לעסקים באתר הרשות, מידת הנוחות הכללית להשיגו ולהבינו, ורמת הדיגיטציה של שירותי הרשות.

ארנונההדירוג נבנה באמצעות השוואת ממוצע הארנונה העסקית, ביחס ל-75 הרשויות המשתתפות במדד (הדירוג מתבסס על תעריפי ארנונה, מתוך קובץ רשויות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).


המועצה הוכרזה כידידותית ביותר לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, הודות להשקעה גדולה של כל הגורמים העוסקים בתחום ומקדמים אותו, לאורך השנים.

במאמץ מקצועי משותף של צוות המחלקה לקידום ורישוי עסקים, ניתן לראות שבשבע השנים האחרונות, עולה היקף הרכש שמבצעת המועצה מספקים מקומיים, בהתמדה.

אלון טל מנהל מחלקת קידום ורישוי עסקים במועצה האזורית עמק יזרעאל: “אנו מתעקשים לקרוא למחלקה שלנוקידום ורישוי עסקים‘, מאחר וחלק גדול מעבודתנו מתייחס לקידום עסקים מקומיים וחיזוק הכלכלה המקומית. אני שמח שמאמצינו נושאים פרי באמצעות פעילות מול בעלי העסקים ולצד זאת, אנו רואים שנתח הקניות מספקים מקומיים הולך וגדל, בהדרגה. לזה אנו קוראים קידום כלכלה מקומית!”

אייל בצר ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל: “אנו שמים דגש רב על שיפור השירות לעסקים ברחבי העמק. דגש מיוחד ניתן, בתקופת הקורונה, כאשר מחלקת קידום ורישוי עסקים הגיעה עד פתח משרדם של בעלי העסקים. נמשיך לפעול לקידום עסקים קטנים ובינוניים, הם מנוע צמיחה ותעסוקה חשוב בעמק, לרווחת תושבינו.”

צילום: דוברות מ.א. עמק יזרעאל

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter