באנר עליון
באנר עליון

מצילים את החקלאות!

מצילים את החקלאות!

מאות חקלאים מצפון הארץ – עמק יזרעאל, מגידו ועמק המעיינות, התייצבו הבוקר בצומת יוקנעם והפגינו נגד הגזירות החדשות שמשית משרד האוצר באמצעות חוק ההסדרים על חקלאי ישראל. בהפגנה השתתפו גם כל ראשי הרשויות של האזור וכן מזכ”ל תנועת המושבים.
התביעה של החקלאים – לבטל את הגזירות שמשית משרד האוצר באמצעות חוק ההסדרים על החקלאים.

צילום: דוברות מגידו
צילום: דוברות מגידו

חקלאות ישראלית היא שליחות לאומית – החקלאות שומרת על ביטחון המדינה שמים את החקלאות בראש הסדר – הלאומי: ההתיישבות החקלאית הוקמה עוד לפני קום המדינה. החקלאים במושבים, קיבוצים ובמושבות משמשים כגדר חיה בגבולות מדינת ישראל ובלעדיהם לא תהיה מדינה. החוסן הלאומי של מדינת ישראל, בפריפריה החקלאות היא שמירה על ביטחונה של המדינה וגבולותיה.

החקלאות מספקת ביטחון מזון: ההתיישבות החקלאית מהווה עוגן כלכלי אזורי ומבטיחה ביטחון תזונתי לתושבי המדינה לאורך כל השנה, תוך צמצום התלות ביבוא של תוצרת חקלאית טרייה במקרה של חרמות ומצבי מלחמה. החקלאות היא נדבך דרמטי ביצירת תעסוקה היקפית בתחום התעשייה והשירותים.

החקלאות היא התפארת של המדינה כל דבר טוב שהמדינה בנתה היא – מנסה להרוס אותה: לרבות השנים החקלאות במדינת ישראל, שהייתה גאוות המדינה והתבססה על חדוות היצירה הצטמצמה. כיום ישנם רק כ –
15 אלף חקלאים המספקים את ביטחון המזון לכלל תושבי ואזרחי המדינה, תוצרת חקלאית טרייה ואיכותית. עם השנים, המדינה החליטה לפגוע אנושות בחקלאים והתוצאה ברורה: רפתות נסגרות בשנת 2014 נסגרו כ –
110 רפתות(, לולים נסגרים, מטעים ועוד.) האוצר רוצה לפגוע ברווחיות החקלאים ובמפעל חייהם והכל בשביל ייבוא פרוע. ההשלכות יהיו ברורות – תוך מספר שנים לא יהיו חקלאים בארץ.

חוק ההסדרים רוצה לעשות שינויים מרחיקי לכת בענפים: מדגה, פטם, צאן החלטות בחוק ההסדרים נועדו:
.1 לא לאפשר את קיום המשק המשפחתי בארץ.
.2 לבטל את ההתארגנות של החקלאים
.3 לקיים שוק חקלאי פרוע, בו ישלטו ההון והמונופולים.

פקידי האוצר מתכופפים מול כל טייקון אך הם גיבורים מול החקלאים של גבול הצפון )סעיפי “חיסול החקלאות” לא היו מתקבלים אם המגדלים הם שרי אריסון או יצחק תשובה(.
סעיפי חוק ההסדרים הם חיסול החקלאות הישראלית והעברת משק המזון לידיים זרות סינים, טורקים ועוד. – בעידן של סנקציות בינלאומיות וחרמות על ישראל הופך הצרכן הישראלי ל”בן ערובה” של גורמים זרים אשר עלולים לעצור בין רגע את האספקה של התוצרת החקלאית, ללא גידול מקומי.

על מה בעצם נלחמים?

צילום: דוברות מגידו
צילום: דוברות מגידו

אלפי משפחות בפריפריה צפויות לסגור את מפעל חייהם ולמצוא עצמם ללא פרנסה:

שינויים בענפי החקלאות, במסגרת חוק ההסדרים, כפי שמשרד האוצר רוצה לעשות משמעם סגירה של אלפי עסקים משפחתיים, רובם בפריפריות בגבול הצפון. למשל:
ביטול התכנון בענף הצאן משמעו סגירת כלל המשקים המשפחתיים, יישארו שלושה דירים גדולים ואנו נחזור כ – 30 שנה אחרונה.
בענף המדגה (הדגים) משמעו שמאות חקלאים מתפרנסים בצפון סמוך לגבול צפויים להיפגע ולסגור את משקיהם ועוד אלפי עוסקים נלווים באזורים אלו יישארו ללא פרנסה.
פגיעה בצרכנים: הצרכן לא ירוויח כלום. בטווח הארוך המחיר לא רק שלא ירד, אלא צפוי לעלות. הייצור והעיבוד ירוכזו במספר ידיים מצומצם ולמעשה את החקלאים יחליפו מונופולים גדולים.
האוצר רוצה לפגוע ברווחיות החקלאים ובמפעל חייהם והכל בשביל ייבוא פרוע. ההורדה לצרכן תתבטא במספר אגורות בלבד אל מול ההשלכה לחקלאי שהוא וכל בני משפחתו יאבדו את פרנסתם.  ביטול התכנון בענפים משמעו חזרה כ – 30 שנה אחורה למצב שאין פיקוח על הגידול, על החיסונים ועוד.

החקלאות היא לא עוד סעיף תקציבי. החקלאות היא ערך שחשוב למדינה. המשך התכנון אומר סדר בענף הגדול ביותר לרבות מחירים מפוקחים ושליטה על המחיר לצרכן )ענף הפטם, הצמחים, צאן( סכנה לבריאות הציבור פתיחה לייבוא משמעה “שוק פרוע בענף”: .1 כיום המחיר מפוקח , בטווח הארוך לא יהיה ניתן לשלוט בזה. .2 יש בנוסף, השלכות גם לטווח הארוך: ברגע שיהיה חרם על מדינת ישראל, סנקציות בינלאומיות או לחלופין שפעת עופות או מחלה כזאת או אחרת, תהיה בעיית יבוא במדינה ואז יהיה מחסור חמור ולא יהיה שוק מקומי להסתמך עליו.

מה הם הדרישות?
להוריד לאלתר מחוק ההסדרים את כלל השינויים שבכוונת האוצר לעשות בענפי הפטם, צאן, מדגה וצמחים. –  לנהל מו”מ עם משרד החקלאות והאוצר, שלא בחוק ההסדרים, להסכם ארוך טווח ל- 15-20 שנה אשר יסדיר את כלל נושאי החקלאות.
שמים את החקלאות בראש הסדר הלאומי החקלאות שומרת על ביטחונה –של המדינה ועל גבולותיה והיא חייבת ומחויבת לשמור על החקלאות במדינה.

צילום: דוברות מגידו
צילום: דוברות מגידו

הכנסת נושא העובדים הזרים לחוק ההסדרים: ביטול מס מעסיקים: מזה קרוב לחמש עשרה שנים, החקלאים משלמים למדינה היטל בגובה 10% מעלות שכרו של כל עובד זר שהם מעסיקים.
ישראל היא המדינה היחידה מבין מדינות ה OECD- בה ההיטלים מכוונים להעלאת עלות ההעסקה של העובדים הזרים כמכשיר ליצירת העדפה לעובדים מקומיים. המס אינו אפקטיבי, שכן מעטים העובדים הישראלים המוכנים לעסוק בחקלאות בתנאים הקשים ובמיקומים הגיאוגרפים הדרושים לביצוע העבודה.
אנו רואים במס זה גזל אשר לא קיים בשום מקום אחר בעולם. כיום מועסקים בחקלאות 25 אלף עובדים זרים, ותשלומי המס למדינה הם של כ – 140 מיליוני שקלים. אנחנו דורשים את ביטול מס מעסיקים המושת כיום על החקלאים לגבי העובדים הזרים לאלתר. הפחתת עלויות החקלאי, המעסיק עובדים זרים, באשר להלנה ותנאי מגוריו של העובד הזר: החקלאי כיום נושא בעלויות חודשיות גבוהות על מנת לעמוד בדרישות החוק למגורים הולמים ומנגד, החוק איננו מאפשר ניכוי משמעותי מהעובד. אנו דורשים אפשרות הפחתה בחוק אשר ינוכו משכרו של כל עובד זר.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter