באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מפרץ חיפה: מסקנות מדאיגות

מפרץ חיפה: מסקנות מדאיגות

 וועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה בראשותו של ח”כ דב חנין, הגישה את מסקנותיה בשבוע שעבר. הוועדה לא יכולה היתה ולא התיימרה למצות את הדיון במכלול רחב זה של סוגיות לכן בחרו בוועדה להתמקד בשלושה מוקדים בולטים שהזדקרו לעין ודורשים, לדעת חבריה, טיפול מיידי ויסודי.

הסוגיה האחת – חומרים מסוכנים והסכנות בהם הן בשגרה והן במצבים מיוחדים. הסוגיה השנייה – הזיהום השוטף של הסביבה, האוויר, המים והקרקע כתוצאה מפעילות התעשיות והמתקנים השונים.  הסוגיה השלישית – ההשלכות הסביבתיות של הקמתו המתוכננת של נמל ימי חדש במפרץ חיפה.

נקודת המוצא של הוועדה היו הממצאים הקשים של משרד הבריאות בעניין התחלואה סביב המפרץ. נתונים אלה מראים שיעורי תחלואה גבוהים יותר במחלות סרטן באזור המפרץ ביחס לממוצע התחלואה הארצי, וכן שיעורים גבוהים של תחלואת אסתמה בקרב ילדים (יותר מפי 2 משיעור התחלואה הממוצע בישראל).

דב חנין
חוות המיכלים, תעבור לקרקעות הצפון

בעיר חיפה קיים מספר מפעלים גדולים ובעלי השפעה סביבתית ניכרת שהוטלה עליהם חובת דיווח מיוחדת הגבוה בארץ כאשר פליטת חומרים אורגניים נדיפים ממפעלי מפרץ חיפה הינה 2,400 טון/שנה בעוד שפליטת חומרים אלה ממפעלי רמת חובב הנה 111 טון/שנה. פליטת המזהמים לנחל הקישון ממפעלי מפרץ חיפה היא 83,000 טון בשנה.  סך הפליטות לשאר הנחלים בארץ היא 20,100 טון בשנה. – פליטת חומרים מסרטנים לקמ”ר במחוז חיפה גבוהה משאר המחוזות: 30.4 ק”ג/קמ”ר במחוז חיפה, 1.7 עד 5.3 ק”ג/קמ”ר בשאר המחוזות.

בנושא זיהום האויר במפרץ קבעה הוועדה: ” אמנם, ברמה האקטואלית, מה שמחייב גורמים המזהמים את האוויר הם ערכי הסביבה כפי שהם מוגדרים מכוח חוק אוויר נקי. אולם אין להסתפק בקבוע בערכי הסביבה. בדיוק לשם כך קבע המחוקק את ערכי היעד – הערכים אליהם אנחנו שואפים להגיע כדי להבטיח בצורה אופטימלית את הבריאות ואת החיים. וככל שערכי היעד לא יספקו הגנות מתאימות לאינטרס הציבורי העליון של הגנת הציבור בפני שיעורי תחלואה חריגים, פתוחה בפנינו הדרך להמליץ על גישה שתחמיר גם מעבר לקבוע בערכי היעד.

בסוגיית החומרים המסוכנים קבעה הוועדה כי: “יש מקום לבחון  באופן מיידי את ההיערכות הראויה הן למניעתם של ארועים, הן להתמודדות עמם והן למניעת הגדלת הסיכון בעתיד.  ברמה הלאומית, נדרשת בחינה כוללת של המצב בו מרוכזים מפעלים וחומרים מסוכנים באזור כה מאוכלס. יש לשקול בכובד ראש לאילו תעשיות וחומרים מסוכנים ישראל באמת זקוקה, ואילו תעשיות וחומרים מסוכנים אינם נדרשים אצלנו בהיקפים גדולים וגדלים.

לאחר שהסוגיה הזו תיבחן לעומקה ברמה הלאומית צריך יהיה לבחון את מיקומן של התעשיות והחומרים המסוכנים שהם אכן חיוניים למשק הישראלי, בתחומי מדינת ישראל, לפי רמת הקירבה לריכוזי אוכלוסיה ואזורי סיכון”.

לדברי הוועדה ההחלטה לרכז תעשיות וריכוזים של חומרים מסוכנים, בין השאר חוות המיכלים מקרית חרושת, בקרקעות הצפון נועדה לפנות אותם ממקומות אחרים סמוכים לריכוזי אוכלוסייה אך יוצרת רמת סיכון מאד גבוהה הן בהיבטים השוטפים והן בהיבטים של מצבים מיוחדים או תקלות או תאונות בעתיד. ההחלטה על הקמת המתחם החדש בקרקעות הצפון, בכפוף לסוג התעשייה ואיכות המתקנים שיוצבו בו, עלולה להגביר ולהחמיר את רמת הזיהום הכללי באזור המפרץ.

בנושא הניטור קבעה הוועדה כי קיימת בעיית נתונים אמיתית ביחס להיקפי הזיהום ממפעלי התעשייה במפרץ חיפה. העדר נתונים זה פוגע ביכולת של המשרד להגנת הסביבה ושל רשויות נוספות לבצע אכיפה אפקטיבית של החקיקה הסביבתית הרלוונטית. עוד קבעה הוועדה כי אין כיום מחסור בתחנות ניטור רציף ברחבי חיפה והסביבה. אולם יש צורך בתוספת תקציבית של כמיליון שקלים בשנה על-מנת לנטר כ-8 חומרים נוספים אשר ייתכן וריכוזם עולה על הרצוי ועל המותר על-פי החוק.

מאיגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה נמסר: “הדו”ח החשוב נעשה ביסודיות והושקעה בו עבודה רבה, מצביע על בעיות שעדיין דורשות טיפול ומוכרות לנו. המסקנה העיקרית הינה הצורך באיזון בין פיתוח כלכלי ושמירה על איכות סביבה נאותה. האיגוד קיבל לעיון את הדו”ח ולומד אותו. פעולות רבות שנעשו באזור מפרץ חיפה בשנים האחרונות תרמו רבות לשיפור איכות הסביבה, כעת אנו בוחנים לעומק את מסקנות הועדה והמלצותיה, בהמשך לפעולות שננקטו עד כה.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter