באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מליאת מועצה אזורית מגידו  אישרה את תקציב 2019

מליאת מועצה אזורית מגידו  אישרה את תקציב 2019

התקציב עומד על 115,617 מיליון שקל, גידול של  כ– 7 מיליון שקל ביחס לשנת 2018. 62%ֵֵַ מופנה לפעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ,רווחה ,תרבות וספורט.

בישיבת מליאת המועצה שנערכה ב  30/12/2018 אושר התקציב הכולל של המועצה העומד על סך 115,617 מיליון שקל.

ראש המועצה איציק חולבסקי פירט בפני חברי המליאה את ההדגשים המרכזיים והיעדים העומדים בפני המועצה . בשנת 2019 נמשיך במאבקים חשובים על עתיד האזור שלנו: נגד תוכנית סיפוח השטחים והיישובים של יקנעם עלית, נגד שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל ונגד אכסון חומרים מסוכנים באתרחגית“.

היעדים העומדים בפני המועצה  בשנה הקרובה יבנה  אולם הספורט בבית ספרעומרים“, יוקם  מרכז צעירים במועצה, יקודם הקמת מרכז טכנולוגיחינוכי בתיכון מגידו ויחל  בניית בית ספר חדש באליקים עבורקשת התקווה“. מפעל ההשבה לרמת מנשה נמצא בביצוע מתקדם, מפעל זה יאפשר נטיעת אלפי דונם מטעים בהר והוא בשורה נפלאה לחקלאים, ליישובים ולמועצה. ביצוע שדרוג הכניסות ליישובים לאורך כביש 66. קידום משמעותי של ניהול השטחים הפתוחים במועצה והגברת הפיקוח של היחידה הסביבתית. קידום  פרויקטים משותפים עם מועצה מקומית מעלה עירון. המשך פיתוח פארקמבוא כרמל“. פיתוח גוערה יחד עם קקל  וגיוס משאבים למועצה ממשרדי ממשלה, ארגונים ותורמים .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

גזברית המועצה  רוח מיכל כהן פירטה את התפלגות מקורות ההכנסות במועצה הצפויות ב 2019 ובהן 48 מיליון שקל ממשרדי הממשלה, 40 מיליון שקל מגביית ארנונה ו28  מיליון שקל  מהכנסות עצמיות  ואחרות  .

מיכל כהן גזברית המועצה: ” תקציב 2019 מבטא גידול משמעותי בתקציבי החינוך ,התרבות והרווחה יחד עם הגדלת התקציבים ליישובים ומשקף איזון נכון בין צמיחה לניהול כספי מאוזן

ראש המועצה איציק חולבסקי: “המועצה תמשיך לחזק ולהעצים את יישובי המועצה ולשדרג את רמת השירות לתושבים. אני מודה לכל מנהלי המחלקות במועצה ולכל עובדיה על הכנת תכניות העבודה והתקציב בהנהגת מנכל המועצה אברהם אזולאי ולרוח מיכל כהן גזברית המועצה ,על העבודה המקצועית והאיכותית בהכנת התקציב. ברצוני להודות לחברי המליאה על אישור התקציב על המעורבות והשותפות למען תושבי מגידו. ”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter