באנר עליון
באנר עליון

מכללת אורנים – קורס בנושא ‘רב תרבויות בחינוך’ משותף לסטודנטים ישראלים וגרמנים.

מכללת אורנים – קורס בנושא ‘רב תרבויות בחינוך’ משותף לסטודנטים ישראלים וגרמנים.

במסגרת קורס בנושא ‘רב תרבותיות בחינוך’, יצאו בחודש נובמבר בשנה שעברה 18 סטודנטים ממכללת אורנים למפגש בן שבוע עם סטודנטים גרמנים הלומדים בקורס דומה באוניברסיטה לחינוך בעיר קרלסרווה.

דר משה שנר - מכללת אורניםהשבוע הגיעו הגרמנים לביקור גומלין של שבוע אל מכללת אורנים. המפגש נועד למטרות מחקר, כאשר 18 הסטודנטים הישראלים צוותו ל18 סטודנטים גרמנים, ויחד הם מבצעים מחקר השוואתי בסוגיית רב תרבותיות בחינוך.

רב-תרבותיות היא גישה אשר מדגישה את חשיבות הקבלה של זהויות תרבותיות שונות, במיוחד במסגרת של מדינות קולטות הגירה. התפיסה הרב-תרבותית מניחה כי האדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות, ולנוע בחופשיות ביניהם.

מדיניות רב-תרבותית אומצה לראשונה בחוק כמדיניות ממשלתית רשמית בקנדה בשנת 1971. מטרתה הייתה לאחד בצורה טובה יותר את הקבוצות השונות בחברה כדי לנסות ולהפיג את המתחים בין צרפתים-קנדים ואנגלים-קנדים כמו גם לחזק את הקשר של קבוצות מוצא אחרות למדינה

עקרונות החינוך לרב תרבותיות: קידום קבוצות אתניות חלשות, לימוד המשותף בין אנשים, עידוד שינוי בתהליך החינוך כך שישקף את ערכי הדמוקרטיה בחברה פלורליסטית והבאה למודעות לגבי תפקידם של התלמידים כסוכני שינוי אפשריים לקראת חברה שוויונית יותר בעתיד

מסביר הסטודנט עומר פסט: “זהו מחקר השוואתי, שיבחן את האתגרים העומדים בפני סטודנטים לחינוך, המורים לעתיד, שהתלמידים שלהם מגיעים מתרבויות ודתות שונות, אצלנו בגליל זה יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים, וגם אצלם, בגרמניה, ישנם הרבה בני מיעוטים, מהגרים טורקים ואחרים. העבודה תעשה בקבוצות קטנות במהלך שהותם כאן, ונמשיך את המחקר בהתכתבויות ברשת.”

האורחים מגרמניה התקבלו בחום רב על ידי הסגל והסטודנטים. חלקם מן האורחים מגרמניה הקדימו את הגעתם ארצה והתארחו בבתי הסטודנטים הישראלים. במהלך השבוע הקרוב ילונו האורחים באכסניה בחיפה. בביקור מתוכנן לימוד משותף ולצידו גם סיורים בכל רחבי הארץ.

הסטודנטית תאיר פניני: “העבודה המשותפת היא חוויה. חלק מן האורחים כבר אמרו שיישארו בארץ לכמה ימים נוספים וילונו בבתים שלנו. נוצרו פה חברויות אמיתיות, שימשיכו גם אחרי שהפרויקט יסתיים.”

את הפרויקט, המתקיים בסיוע קרן עתיד גרמניה ישראל, מוביל במכללת אורנים ד”ר משה שנר.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter