באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מכללת אורנים: הקמפוס הירוק בישראל

מכללת אורנים: הקמפוס הירוק בישראל

פרויקט שנעשה במספר קמפוסים בישראל גילה כי קמפוס מכללת אורנים הינו הירוק ביותר בארץ עם 71% של שטחים ירוקים כשכל שאר הקמפוסים משתרכים הרחק מאחור.המורה האגדי, יהושע מרגולין, היה משמין מנחת.

פרוייקט שנעשה במספר קמפוסים בישראל מגלה כי מכללת אורנים הינה הקמפוס הירוק ביותר בישראל. מחקר זה נעשה כחלק מהעליה במודעות הסביבתית בקמפוסים של המוסדות להשכלה הגבוהה בישראל, הן ברמה הניהולית המתבטאת בנסיונות לחסוך באנרגיה ובמחזור פסולת והן ברמת הפעילות הסטודנטיאלית, עם עלייתם של ארגונים כמו מגמה ירוקה וקמפוס ירוק.

מעבר לפעילות סביבתית על ידי הסטודנטים, יכולים הקמפוסים עצמם להוות בסיס לשימור, לימוד ומחקר אקולוגי, מאחר ובקמפוסים לא מעטים יש שטחי צומח חצי טבעי,

המהווים בית גידול למינים שונים של בעלי חיים. במכללת אורנים, שם מחקר אקולוגי על ידי סטודנטים הוא מסורת רבת שנים, נערכו בעבר מחקרי סטודנטים על פרפרים, שפני סלע, ואף על איילי כרמל לפני השיבה לטבע.

במסגרת הפרויקט, כל סטודנט קיבל לידיו צילומי אוויר מפורטים של שני קמפוסים בישראל, אשר מתוכם הוא מיפה את כל השטחים הירוקים באמצעות מערכת מידע גיאוגרפית (GIS). לאחר מכן, ביצעו הסטודנטים ניתוח מרחבי של השטחים הירוקים, שמטרתו לכמת את המבנה המרחבי של ה”כתמים” הירוקים בכל קמפוס מבחינת גודל, צפיפות, אורך שוליים ומדדים נוספים, אשר מוכרים כבעלי חשיבות אקולוגית למינים שונים של בעלי חיים. בסופו של התהליך, איחדו הסטודנטים את התוצאות מכל הקמפוסים והשוו בין תכונות השטחים הירוקים בכל הקמפוסים השונים.

מתוצאות ההשוואה נמצא כי אורנים הוא הקמפוס בו אחוז השטחים הירוקים (מתוך כלל שטח הקמפוס) הוא הגדול ביותר מבין כל הקמפוסים שנבדקו (71.2%). נתון זה אף גדול משמעותית מזה של הקמפוסים במקומות השני והשלישי (הטכניון ומכון וויצמן, עם 56% שטחים ירוקים בקירוב). עיקר התרומה לשטח הירוק באורנים מגיעה מהגן הבוטני, אשר גם מהווה את הכתם הירוק הרציף השני בגודלו מבין כל הכתמים שנבדקו בכל הקמפוסים. אם מדשאות היו מוצאות מהחישובים, נראה כי ההבדל בין אורנים לבין קמפוסים אחרים היה אף מתחדד, בשל ריבוי הכתמים המעוצים באורנים. כתמים אלה מהווים אתרי קינון למינים רבים של ציפורים וחרקים, בניגוד למדשאות אשר נחשבות ל”מדבר ירוק” ותומכות במגוון קטן של מינים. הפרוייקט שביצעו הסטודנטים ממחיש את ההבדלים בין הקמפוסים השונים ואת היכולות השונות שלהם לשמש כמערכות התומכות במגוון הביולוגי באזורים העירוניים או חצי-עירוניים בהם הם שוכנים. מסקנות הפרוייקט מחזקות את הייחודיות של אורנים כקמפוס ירוק בשל שטחים חצי-טבעיים נרחבים יחסית, אשר יכולים להוות כר פורה לשימור, לימוד ומחקר אקולוגי.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter