באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מיליוני שקלים הושקעו בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך 
בעמק יזרעאל

מיליוני שקלים הושקעו בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך 
בעמק יזרעאל

במהלך החודשים האחרונים, אגף ההנדסה במועצה, על כל מחלקותיו, עסוק בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים הקרובה

עבודות השיפוץ מתנהלות במגוון רחב של תחומים, בניהול אגף ההנדסה ובתיאום וליווי של אגף החינוך. הנושאים המרכזיים שטופלו: בניית כיתות חדשות, שיפוץ מבנים והתאמתם לצרכים חינוכייםפדגוגיים ולמגבלות הקורונה, טיפול מאסיבי בנושאי בטיחות ונגישות, וסקירת עצים מסוכנים, כמתחייב בחוזר מנכל משרד החינוך.

דרישות הבטיחות כבר הושלמו בכ– 80 גני ילדים, בוצעו סקרי בטיחות בכ-70 מעונות  וב– 20 בתי ספר, ואישורים על כך הועברו למשרד החינוך.


פרויקטים בתחום הבינוי:

הצבת 14 כיתות ספח: 8 מבנים בבית הספר העל יסודי ויצו נהלל, שני מבנים בחווה החקלאית, מבנה יביל אחד בבית הספר העל יסודי העמק המערביביפעת, וכיתה אחת בבית הספרמרומי שדהבאחוזת ברק. בצמוד לביהס היסודיאל רואאהבמנשית זבדה, יוקם מבנה יביל לגן ילדים וכן, יוקם מבנה יביל, נוסף, לגן ילדים בנהלל.

סך כל ההשקעה בפרויקט הכיתות והגנים כ– 3.5 מלשח ועוד כ-5 מלשח בתחומים שונים, ההכרחיים לפתיחת שנת הלימודים.

בהמשך, יושקעו כ-2 מלשח נוספים באחזקת מבני החינוך והשלמת פרויקטים, בבתי הספר השונים.


פרויקטים חדשים שהושלמו:

בהרדוף נבנה גן ילדים, בהשקעה של כמיליון ₪.

בבית הספר העל יסודיעמקים תבורבמזרע, הושלמו עבודות הגינון בפיתוח האמפי.

במקביל, משלימים את בניית שלב בבבית הספר העל יסודי בהרדוף, על פני שטח של כ-900 מר ובתקציב של כ-7.5 מלשח.
בנוסף לבינוי, כמדי שנה, נערכו במוסדות החינוך בדיקות ומתן אישורים למגרשי הספורט ולאולמות.

מנהל אגף ההנדסה במועצה דובי ויינגרטן: האגף ריכז כמות ניכרת של פרויקטים בתקופה קצרה, לצד כל מגבלות התקופה. נמשיך לפעול לשמירת מתקני המועצה בתנאי אחזקה ובטיחות נאותים. לאחר פתיחת שנת  הלימודים כסדרה, האגף ימשיך להשלים את המטלות השונות, על פי סדרי עדיפויות ויתרת התקציב. זאת, בנוסף למשימות האחזקה המתבצעות לאורך כל השנה.”

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר: “המועצה משקיעה תקציבים רבים ביצירת התנאים הטובים ביותר ללמידה, עבור תלמידי העמק. אגף ההנדסה במועצה שוקד לילות כימים, לפני פתיחת שנת הלימודים, כדי לוודא שלכל התלמידות והתלמידים תהיה סביבה לימודית ראויה ובטוחה. איחולי הצלחה לתלמידינו היקרים, בשנת הלימודים הקרובה.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter