באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מחדל איכות האויר

מחדל איכות האויר

מחדלים קשים במערך ניטור איכות האויר של המשרד להגנת הסביבה באזור אשר כללו אי הפעלת ניידת בניטור היחידה במשך תקופה ארוכה נחשפו בשבוע שעבר בדו”ח מבקר המדינה אשר הוגש לממשלה ולכנסת.

דו”ח מבקר המדינה אשר פורסם בשבוע שעבר בדק בין השאר את מערך בדיקות איכות האויר בארץ בכלל ובאזור מפרץ חיפה (הכולל את טבעון ומערב עמק יזרעאל) בפרט ומצא אותו לא מספר בלשון המעטה. על פי הדו”ח קיימת ניידת בדיקת איכות אויר אחת בלבד לכל אזור הצפון וזאת למרות בעיות זיהום אויר קשות בין השאר ממפעלי המפרץ, משרפות לא חוקיות וגגות אסבסט אלא שגם ניידת זו אינה מופעלת. המבקר חשף כי הניידת חדלה לפעול בסוף שנת 2012 בשל השעיית בוחן העשן של משטרת ישראל שהפעיל אותה, ועד סוף אוקטובר 2013 לא חודשה פעילותה. המבקר אינו מציין אם הניידת חזרה מאז לפעילות.

איכות אויר
מפרץ חיפה, המשרד להגנת הסביבה כשל בניטור. צילום: Golf Bravo

בנוסף טען המבקר כי “בדו”חות החודשיים על איכות האויר המופיעים באתר המשרד להגנת הסביבה מופיעים נתונים מספריים של תוצאות ניטור המזהמים ופירוט של עיקרי הממצאים אך אין בהם הסברים על המשמעויות הנובעות ממצאים אלה בשפה נהירה לכלל הציבור. יתר על כן, בדוחות השנתיים על איכות האויר המפורסמים באתר מופיעים נתונים מספריים בלבד והם אינם כוללים הסברים או מסקנות העולות מהנתונים. על כן ספק אם הציבור הרחב שאינו בקיא בתחום יכול להסיק בעצמו מסקנות בעלות ערך כלשהו מן הנתונים שמפרסם המשרד. עוד עולה כי הדוחות השנתיים אינם מתפרסמים באתר באופן סדיר, כנדרש בחוק, אלא באיחור ניכר, ולכן המידע המתפרסם לציבור אינו מעודכן. לדוגמה, את נתוני איכות האוויר לשנת 2010, שנכללו בדוח לשנה זו, פרסם המשרד להג”ס רק בדצמבר 2012; דוחות לשנים 2011 ו-2012, שבהם ריכוז המידע על נתוני איכות האוויר בשנים אלה, טרם פורסמו.

המבקר התייחס גם לפליטת עשן מכלי רכב. על פי בדיקתו היה מספר הקנסות שהוטלו באיזור חיפה והצפון קטן בשיעור ניכר ממספר הקנסות שהוטלו באזורים אחרים ורק כ-50% מהקנסות שהוטלו על בעליהם של כלי רכב מזהמים בשנים 2012-2010 שולמו בפועל. התנהלות זו מתרחשת למרות מחקר שבוצע ב-2009 ובדק את הקשר בין סרטן מסוג לימפומה נון-הודג’קין ובין זיהום אוויר ממקור תחבורה באזור מפרץ חיפה אשר ממנו עלה כי כ-50% מהחולים במחלה האמורה התגוררו במרחק של עד 50 מטר מכביש ראשי.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter