באנר עליון
באנר עליון

מועצה אזורית מגידו הגישה בג”צ, כנגד האפשרות לטיפול בגז באתר חגית .

מועצה אזורית מגידו הגישה בג”צ, כנגד האפשרות לטיפול בגז באתר חגית .

סוגית הטיפול בגז טבעי תעמוד להכרעה ב- 22/7/15 בבית משפט העליון.

צילום דן גושן
צילום דן גושן

בתאריך 27.7.14 אישרה ועדת השרים לענייני פנים ושירותים את תמ”א 37/ח. מטרתה העיקרית של התכנית הינה ליצור תשתית תכנונית  מפורטת, במסגרתה יוגדרו שטחים בים וביבשה למתקנים ולצנרות הנדרשים לטיפול והובלת הגז הטבעי הגולמי ממאגרי הגז בים ועד להולכתו כגז מטופל באמצעות מערכת ההולכה הארצית אל תחנות הכח ולצרכנים נוספים, לרבות אחסון והובלת תוצרי הלוואי של תהליך הטיפול בגז.

במסגרת התכנית נבחרו שני אתרים יבשתיים לקליטה וטיפול של הגז ביבשה: אתר “חגית” בתחום המועצה האזורית חוף כרמל בצמוד למתקן חברת חשמל  ואתר מט”ש מרץ בתחום המועצה האזורית עמק חפר. למרות שחברי המועצה ארצית ציינו בהחלטה כי יש לתת עדיפות לטיפול מקסימלי בים המלצה זו לא נכללה בהוראות התכנית. הערר שהגיש השר להגנת הסביבה דאז על אי הטמעת ההמלצה לטיפול מלא בים נדחה בהחלטה מיום ה-22.10.14.

בעקבות ההחלטה שמאפשרת למעשה הקמת מתקני טיפול מזהמים ומסוכנים בסמוך ליישובים רבים עתרה מועצה אזורית מגידו  לבג”צ . הדרישה החד משמעית היא לתת העדפה ברורה להקמת המתקנים לטיפול בגז טבעי בים.

איציק חולבסקי  ,ראש מועצת מגידו: “היום הגז של מאגר תמר, המספק את כל הגז של מדינת ישראל, מטופל בעומק הים. הגז מגיע נקי ויבש לחוף ומקבל רק ליטוש סופי במתקן קטן בנמל אשדוד. הגז של מאגר “לוויתן” יטופל, על פי תכנית הפיתוח של השותפות במאגר, כולו בים ויגיע נקי לחוף ללא צורך במתקן טיפול יבשתי. לא יתכן שמשאב טבע הנמצא בעומק הים ואשר ניתן לטפל ביעילות ואמינות מרבית בסמוך למקום המצא יטופל במתחמים יבשתיים תוך סיכון עשרות אלפי תושבים והרס הסביבה. ישראל היא מדינה קטנה, צפופת אוכלוסין ועמוסת תשתיות צבאיות ואזרחיות. ישראל נמצאת תחת איומים רבים מצפון ומדרום ואין שום סיבה והיגיון להוסיף תשתיות לטיפול בגז ביבשה. טיפול בגז ביבשה עלול ליצור אסון המוני במקרה של פגיעה בתשתיות וסיכון לאוכלוסיה בכל המרחב.

 

לתושבי האזור ,
 זהו מאמץ נוסף במאבק זה וכנראה גם האחרון, בטרם תתקבל החלטה בנדון.
נוכחותכם חשובה ואף קריטית, בניסיון לבלום קבלת החלטה הרסנית, שתפגע קשות
באורח חיינו, ובסביבה, הגיעו והיו  נוכחים בדיון בבית משפט העליון .

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter