באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: 11 ק”מ של קווי ביוב הונחו בזמן שיא

מגידו: 11 ק”מ של קווי ביוב הונחו בזמן שיא

חברת מי מגידו השלימה את הנחתם של קווי ביוב באורך כולל של למעלה מ-11 קילומטרים, בתוך פחות מארבעה חודשים. קווי הביוב מחברים את יישובי המועצה ברמת מנשה למכון טיהור שפכים מודרני הנבנה עבור המועצה בסמוך לאזור התעסוקה מבוא כרמל.

מכון הטיהור מבוא כרמל הנבנה בסמוך לפארק התעסוקה אשר הקמתו אפשרה את פיתוח פארק התעסוקה וכן הסדירה את נושא טיהור השפכים בהתאם לתקנות איכות הסביבה ביישובי רמת מנשה, יושלם בחודשים הקרובים. מכון הטיהור יאפשר שימוש בקולחים להשקיה חקלאית ללא מגבלות (טיהור “שלישוני”). כאשר בשלב המידי יחוברו למכון הטיהור מבוא כרמל היישובים: אליקים, עין העמק, רמות מנשה, דליה וכן הבסיסים אליקים וג’וערה.  קווי הביוב הונחו על ידי חברת מי מגידו, חברת הביוב והמים השייכת למועצה האזורית מגידו, אשר השלימה בזמן שיא של ארבעה חודשים את הנחת צנרת הביוב, המחברת את יישובי רמת מנשה למכון הטיהור “מבוא כרמל” הנבנה בסמוך לפארק התעסוקה מבוא כרמל.

הקמת מכון טיהור מרכזי וביטולם של מכוני טיהור יישוביים הנה חלק ממגמה של משרדי הגנת הסביבה והבריאות, והיא משתלבת עם תכנית האב של המרחב הביוספרי רמות מנשה. לאור הקפדה על צמצום נזקים סביבתיים בביצוע עבודות תשתית במרחב הביוספרי,  הורה ראש מועצת מגידו ויו”ר דירקטוריון מי מגידו, איציק חולבסקי,   לחברה לבצע את הפרויקט כך שתצומצם ככל שניתן הפגיעה בסביבה ותוך הפרעה מינימאלית לחקלאי רמת מנשה.

בפני מי מגידו עמדו שלושה אתגרים מרכזיים: (1) עמידה בזמנים וחיבור מכון הטיהור לכל המאוחר עד לחודש אוגוסט (2) מזעור  הפגיעה בסביבה ו- (3) מזעור הפגיעה בפעילות החקלאית במקומות בהם הונחו קווי הביוב בשטחים מעובדים; על מנת לעמוד בזמנים קבלן הביצוע, חברת אופק אתרים 10 מקבוצת רימון, נדרש להעמיד שלושה צוותי עבודה שעבדו במקביל בריתוך צנרת וכן שימוש במחפר מיוחד ייעודי לחפירת שוחות (‘טרנצ’ר’), שמאפשר הספק יומי של הנחת צנרת של פי שלושה ביחס למחפר רגיל.

שימוש במחפר הייעודי אפשר להקטין את רוחב החפירה ובכך צומצם הנזק לצומח ולחי. כדי למנוע נזק לסביבה מכריית חול וכן להפחית את תנועת המשאיות, נעשה שימוש באפר פחם לכיסוי הצינור במקום בחול. פעילות זו חסכה הבאת מאות טונות של חול ים, המהווה משאב במחסור ונעשה שימוש באפר פחם שמקורו בתחנת הכוח בחדרה. שימוש באפר הפחם מהווה פתרון סביבתי וגם חסכון בעלויות הביצוע. הנחת קווי הביוב נעשתה תוך התחשבות במחזורי הגידול של החקלאים, ובשיתוף מלא עם החקלאים המעבדים את השטחים, והיא בוצעה תחת אילוץ של מניעת הפרעה לפעילות החקלאית. למעט מקרה אחד בו נאלצה החברה לבקש לקצור כ-8 דונמים של גידולי שדה הנחת הצנרת נעשתה בתאום עם רכזי גידולי השדה של היישובים.

ראש המועצה, איציק חולבסקי: “הנחת הקווים מהווה חלק מפרויקט גדול וחשוב שמובילה המועצה ומטרתו סיום הסדרת נ הפרויקט כולל גם את הקמת מט”ש  מבוא כרמל מכון טיהור שפכים בטכנולוגיה ברמה הגבוהה ביותר. מכון זה יהווה עוגן מרכזי במפעל ההשבה שהמועצה מקדמת יחד עם חברת מי מגידו במטרה לקדם את החקלאות ברמת מנשה” .

ארז ימיני, מנהל  ההקמה של מי מגידו: “ביצוע עבודות תשתית במרחב ביו-ספרי היווה עבורנו אתגר, הופתענו לגלות שביצוע בהתאם עקרונות הקיימות של המרחב הביוספרי רמות מנשה, לא רק שלא ייקר את הביצוע אף הוזיל את הביצוע תוך צמצום הפגיעה בסביבה ותוך הפרעה מינימאלית לחקלאי האזור”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter