באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: מסדירים את שדה התעופה

מגידו: מסדירים את שדה התעופה

במועצה האזורית מגידו מבקשים להסדיר את מעמדו הסטטוטורי של מנחת המטוסים שבתחומי המועצה כשדה מדרג 4. בין הדרישות: תסקיר סביבתי, מנהלת משותפת וביטול השטח לתכנון עתידי.

המאבק בהקמת שדה תעופה בינלאומי במגידו הוגדר אמנם כהצלחה אך במגידו מעוניינים להסדיר את מצבו החוקי של המנחת המצוי במקום וזאת על מנת למנוע הפתעות בעתיד. המועצה האזורית מגידו מתייחסת בחיוב לתוכנית שהוצגה בפניה על ידי אדר’ עפרי דגני, מהנדסת הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה “יזרעאלים”. המועצה רואה עצמה שותפה במיזם תחת מספר הסתייגויות.

שדה תעופה מגידו
המועצה האזורית מגידו. צילום: רונן צומר.

על פי עמדת המועצה היא אינה מתנגדת להסדרה סטטוטורית של שדה תעופה מגידו דרג 4 – “שדה תעופה שנועד לענות בעיקר על הביקושים לטיסות מסחריות, טיסות שכר, טיסות פרטיות וחקלאיות”. עם זאת מבקשת המועצה להעביר את עמדתה הסופית רק לאחר ישיבת מליאה שתדון בנושא. כמו כן דורשת המועצה לערוך תסקיר או לקבל חוות דעת סביבתית לגבי השפעה על הסביבה, לרבות רעש, ציפורים, השפעה נופית ועוד כשאת ההנחיות למסמך יוציא המשרד להגנת הסביבה.
כמו כן דורשת המועצה כי לצורך ניהול השדה, תוקם מנהלת משותפת עם נציגות של המועצה האזורית מגידו. המנהלת תעוגן בתקנון, לרבות בחינת נושא הפיצוי הסביבתי. בנוסף דורשת המועצה לבחון שוב את הצורך והנחיצות ב”שטח לתכנון עתידי” כפי שמופיע בתכנית וצמצומו עד לכדי ביטולו.

מהמועצה האזורית מגידו נמסר כי: “שדה תעופה מגידו צריך להישאר שדה בדרג 4, עם מגבלות סביבתיות, תוך שמירה על האינטרסים של היישובים בסביבה, מצד אחד, ומצד שני עם אוריינטציה לפיתוח תיירותי כלכלי של האזור בשיתוף המועצה האזורית מגידו”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter