באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: יוחלף צינור המים הראשי במושבה

מגידו: יוחלף צינור המים הראשי במושבה

צינורות המים ברחובה הראשי של יקנעם המושבה יוחלפו בימים הקרובים. במסגרת העבודות יחפרו את הכניסות לבתים ובועד המקומי מתחייבים לדווח מראש על הפסקות המים.

בימים אלו עומדים להתחיל בביצוע עבודות להנחת צנרת חדשה בדרך העמק שביקנעם המושבה. בצד הדרום מערבי מכיכר המחלבה ועד כיכר הבנים ובצד הצפון מזרחי מכיכר הבנים ועד איזור בית רוני פיסו.

צינורות מים
בית העם ביקנעם המושבה.

הנחת הקו מתבצעת על מנת להחליף קוים ישנים ולשפר את אמינות אספקת המים לישוב בכלל ולחלק מצרכני דרך העמק בפרט. הנחתו עם האביזרים הנלווים , תאפשר מעקב ומניעת דליפות, הגברת לחץ מסוימת לצרכנים בנקודות הגבוהות בדרך העמק וכן ספיקות גבוהות יותר כדי להתאימן לדרישות הגוברות. לאורך הקו החדש יותקנו כ-12 ברזי כיבוי אש חדשים בנוסף לאלה הקיימים. וכן יותקנו יציאות חדשות לצרכנים.

העבודה יתבצעו בשטח הציבורי בתאום עם הועד המקומי. הקו יונח כ-50 ס”מ עד-100 ס”מ מקו הגבול הרשמי ויתכן שאף יקורב או יורחק במקומות שלא ניתן לעבור בתוואי המתוכנן כאשר הדבר תלוי בתשתיות הציבוריות הקיימות.כשהועד כבר החל  לבצע גיזום עמוק בתוואי המתוכנן על מנת לאפשר את העבודות. במסגרת העבודות יחפרו את הכניסות לחצרות הבתים.  התושבים שבקרבתם תתבצע העבודה באותו היום, יתבקשו להוציא את כלי הרכב מהחצר (על מנת שלא יתקעו בחצר) ולהרחיקם מאזור העבודה. כל כניסה שתיחפר תיסגר במצעים באותו היום ובסיום העבודות ולאחר שהמצעים ישקעו יבוצע תיקון אספלט במקומות שבהם היה אספלט.

בועד מדגישים כי כל הפסקת מים מתוכננת תובא לידיעת הנוגעים לדבר מראש, אך בהחלט יתכנו הפסקות מים בלתי מתוכננות עקב תקלות פתאומיות במהלך העבודה. כמו מבקשים בועד מבעלי הבתים לידע את כל שוכרי המשנה שלהם בנוגע לעבודות מכיוון שלועד עצמו אין מידע על שכירויות המשנה.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter