באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו: המועצה תיתן ערבות

מגידו: המועצה תיתן ערבות

המועצה האזורית מגידו תיתן ערבות בנקאית של עד 4.4 מליון ₪ לחברת ‘מי מגידו’ שבבעלותה לצורך פיתוח מט”ש מבוא כרמל. חולבסקי: “התוכנית עסקית תוצג למליאה בטרם מימוש ההלוואה”.

המועצה האזורית מגידו תעניק ערבות בנקאית לחברת ‘מי מגידו’ שבבעלותה. ראש המועצה, איציק חולבסקי הסביר בישיבת המליאה כי יש צורך בערבות לצורך פיתוח מט”ש (מכון טיהור שפכים) מבוא כרמל, וקווי השופכין. ההלוואה המבוקשת מהבנקים הינה של 14 מיליון ₪ בעוד המועצה רשאית לתת ערבות עד לגובה 11%מתקציבה דהיינו ערבות של 4.4 מיליון ₪.

חולבסקי: “בימים אלו מוגשת למשרד הפנים ולבנקים תוכנית עסקית למתן ההלוואה. והיא תוצג למליאה בטרם מימוש ההלוואה. ישנו רעיון שמתגבש עם אחד הבנקים שגובה ההלוואה יהיה עד גובה החלות השנתית של ההלוואה. אין למועצה ערבויות נוספות ולא חושב שנגיע למיצוי כל הנפח המותר.

חברת ‘מי מגידו’ הוקמה בינואר 2013 והיא אחראית על פיתוח ואחזקת מתקנים לסילוק וטיהור שפכים ברחבי המועצה. הקמת החברה לשירותי ביוב ומים בבעלות המועצה, הינה חלק ממגמה של העברת פעילויות הביוב והמים במועצות אזוריות לגופים ייעודיים, בבעלותן המלאה של המועצות האזוריות. כניסתם לתוקף של תקנות המחייבות מועצות אזוריות לטהר את שפכי היישובים שבתחומן לרמת טיהור גבוהה, המאפשרת שימוש ללא מגבלות, בקולחים להשקייה חקלאית, חייבה הקמת גוף מקצועי לטיפול בתחום.
הקמת מי מגידו נעשתה לאחר בחינה ארגונית של הנהלת המועצה, בסיועה של חברת עלמא, המתמחה בייעוץ והקמת חברות ותאגידי מים וביוב וקיבלה את אישור מנכ”ל משרד הפנים ורשות המים הממשלתית. מי מגידו צפויה לבצע השקעות בהיקף של יותר מ – 40 מיליון שקל בחמש השנים הקרובות, על מנת לעמוד בתקנים החדשים של איכות טיהור השפכים .

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter