באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגידו דורשת הגדלת הכנסות בפרויקטים משותפים מיוקנעם עלית

מגידו דורשת הגדלת הכנסות בפרויקטים משותפים מיוקנעם עלית

מליאת המועצה האזורית מגידו קיבלה השבוע את הצעתו של ראש המועצה איציק חולבסקי לנקוט בשורה של צעדים כנגד עיריית יקנעם עלית במטרה להגדיל את הכנסות המועצה האזורית.

הדרישה של חולבסקי באה על רקע ניסיון  הניסיון שליוקנעם עלית להעביר קרקעות של מושבי עין העמק ואליקים משטחי המועצה האזורית מגידו לשטח יקנעם עלית

בעקבות כך, העלה חולבסקי החלטה במליאת המועצה ולפיה מועצה אזורית מגידו תדרוש להגדיל את חלקה באזור התעשייהמבוא כרמל“.

המשותף למגידו, יוקנעם עלית, דלית אל כרמל, ועוספיה ולפתוח את כל ההסכמים הנוגעים לאזור התעשייהמבוא כרמלעל מנת לדון בהם מחדש.

המועצהגםקיבלהאתהצעתושלחולבסקילדרישתחלקמשמעותימהכנסותאזורההייטקשליקנעםעליתוכןדרישהמראשהמועצההאזוריתעמקיזרעאללבטלאתההסכםשלמועצתעמקיזרעאלעםיקנעםעליתעלפיתוחאזורהתעסוקההמשותףבסמוךלתחנתהרכבתכפריהושעולהכניסבמקוםיוקנעםעליתאתהמועצההאזוריתמגידוואתהמועצההמקומיתטבעוןכשותפיםחילופיים.

ההצעות של חולבסקי התקבלו פה אחד בישיבת המליאה ובמועצת מגידו אמרו: “אנו דורשים את מה שמגיע לנו בזכות ולא בחסד. אם עיריית יקנעם עלית חושבת שהיא יכולה לעשות באזור ככל העולה על רוחה ולנסות לגזול מאתנו שטחים שיעכבו את התפתחות המושבים עין העמק ואליקים, אזי אנו דורשים מהם חלוקה שווה והוגנת יותר של הפרויקטים המשותפים ביננו“.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter