באנר עליון
באנר עליון

מגדל העמק: לדאוג לקשישים

מגדל העמק: לדאוג לקשישים

מבקר המדינה בדק את הטיפול בקשישים במגדל העמק ומצא מספר נושאים הטעונים תיקון ביניהם החוזה מול עמותת מרכז יום לקשיש, מתן טיפול תגובתי בלבד לקשישים ואי נקיטת פעולות יזומות.

מבקר המדינה פרסם לאחרונה את דו”ח הבקורת השנתי על השלטון המקומי כשבין השאר נבדק נושא הטיפול בקשישים ואחת הרשויות הנבדקות היתה עיריית מגדל העמק. על פי דו”ח המבקר קיימים במגדל העמק 27,600 תושבים מתוכם 3,480 קשישים. מספר זכאי חוק הסיעוד מבין קשישים אלה עמד בשנת 2014 על 926 וסך הזקנים המטופלים על ידי שירותי הרווחה עמד על 1,218 קשישים אשר טופלו על ידי 2.5 עובדות סוציאליות, משמע 487 מטופלים לעובדת סוציאלית.

מבקר המדינה
עיריית מגדל העמק, בקורת על הטיפול בקשישים.

מהדו”ח עולה כי ביולי 2013 חתמה העירייה עם עמותת מרכז יום לקשיש על הסכם להקצאת מבנה ברחוב יפה נוף 2 במגדל העמק. על פי ההסכם תתיר העירייה לעמותה להפעיל מרכז יום במבנה למשך עשר שנים עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות. הועלה כי בהסכם לא פורטו מחויבויותיה של העמותה הנוגעות להפעלת מרכז היום, על פי הדרישות הקבועות בתע”ס. בתשובתה מיוני 2014 הודיעה עיריית מגדל העמק: “אנחנו פועלים לתקן את הנושא ברוח הביקורת”.

עוד עולה מהדו”ח כי בכל הרשויות שנבדקו הדרישות מהמועמדים למשרה עובדת סוציאלית לטיפול בזקן לא כללו הכשרה מקצועית כלשהי בתחום הזקנה, למעט דרישה בסיסית של רישום בפנקס העובדים הסוציאלים, עומס העבודה הרב המוטל על כתפי העו”סים מגביל את יכולתם להבטיח רצף טיפולי ומעקב תקופתי אחר הזקנים שבטיפולם; הטיפול הוא תגובתי וניתן בעיקר בעתות משבר כמענה לקרות אירוע חריג או צורך מידי, המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות שנבדקו אינן נוקטות פעולות יזומות לאיתור זקנים נזקקים בכלל ולאיתור זקנים מוגבלים הזקוקים לעזרה על בסיס קבוע בפרט.

תגובת עיריית מגדל העמק לידיעה טרם נמסרה.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter