באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

מגדל העמק: חניה יקרה

מגדל העמק: חניה יקרה

בית משפט השלום בבית שאן דחה על הסף תביעה שהוגשה כנגד עיריית מגדל העמק במסגרתה הלינה התובעת כנגד אי חוקיות קנס וריבית פיגורים אותם חויבה לשלם על דו”ח חניה, וחייב אותה לשלם הוצאות ושכר טרחת עו”ד בסך 2000 ₪.  

התובעת, שחנתה בשטח הרשות בניגוד להוראות השילוט במקום, הגישה תביעה כנגד אי חוקיות קנס וריבית פיגורים שקיבלה. לטענתה, העירייה סירבה לבחון את בקשותיה לעניין הצבת תמרור עירוני מטעה, על אף שבידיה תמונות המאשרות את טענותיה, כאשר הפניות שלה לתובעת העירונית בבקשה לביטול הדו”ח נדחו מספר פעמים. בתביעתה ביקשה התובעת להישפט ולהורות על השבת הסכום ששילמה לעירייה בגין הקנס ובנוסף ביקשה שבית המשפט יורה לעירייה להסיר את תמרור נשוא התביעה ולתת לה פיצויים על נזקים שנגרמו לה לרבות עוגמת נפש.

לימור תלם-מגן
עיריית מגדל העמק, ניצחה במשפט.

היועצת המשפטית של העירייה, עו”ד לימור מגן-תלם : “העירייה עתרה לסילוק התביעה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית בטענה כי התובעת הגישה מספר בקשות לביטול הדו”ח שנדחו ורק לאחר כ-7 חודשים הגישה בקשה להישפט וזאת מעבר לזמן הקבוע לכך בחוק וכמו כן מששולם הקנס התובעת הודתה בביצוע העבירה ויש לראות בכך פסק דין חלוט”.

בית המשפט קיבל את עמדת העירייה וסילק את התביעה כנגדה בקובעו כי המשיבה לא הגישה בקשה להישפט במועד הקבוע בחוק ולכן דין בקשתה להידחות על הסף. בנוסף בית המשפט קבע כי מאחר והתובעת שילמה חובה בגין הדו”ח, הרי שרואים אותה כאילו הודתה באשמה בפני בית המשפט. באשר לחוקיות התמרור קבע בית משפט השלום בבית שאן כי אין הוא הפורום הנאות לדון בכך וכי על התובעת להשיג על כך בדרך של הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי ומחק את עילה זו בשל העדר סמכות. בנוסף קבע בית המשפט כי על התובעת לשלם לעירייה הוצאות ושכר טרחת עו”ד בסך של 2000 ₪.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter