באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אריאלי: “לשמחתי תושבי טבעון חולקים על הקביעה הזו”

אריאלי: “לשמחתי תושבי טבעון חולקים על הקביעה הזו”

דוד אריאלי מגיב לטענות המופנות כלפיו בעקבות ההחלטות האחרונות של המועצה בטבעון.

לאחרונה התקבלו שתי החלטות שאמורות להשפיע על הצביון של קרית טבעון. מצד אחד אשררה  הועדה לתכנון ובניה בטבעון את פרויקט תמ”א 38 ברחוב כצנלסון 13 שאמור לפרוץ את הבנייה לגובה בטבעון לכדי 7 קומות ומצד שני פסלה המועצה תוכנית לפינוי בינוי ברחובות האיריס והיסמין. הפרויקט ברחוב כצנלסון עורר תגובות רבות בקרב תושבי טבעון שאף הגיעו למחות בישיבת הועדה לתכנון ובניה , ישיבה שהייתה סוערת במיוחד. בהצבעה בישיבה בעד ונגד הפרויקט, נאלץ ראש מועצת טבעון להשתמש בקול כפול ולהכריע בנושא. יצאנו לברר ולהבין את גישתו לנושא.

רק תושבים יהיו זכאים להקבר במקום
אריאלי “יש לי קבלות בנושא השמירה על הצביון הכפרי”

מאז פורסם לראשונה האישור שניתן בכצנלסון 13 , נשמעו קולות רבים נגד התוכנית, הן ברחוב והן אינטרנט, בין היתר חולקו פליירים, הוקמה קבוצה בנושא בפיסבוק המונה מעל ל 200 חברים, ועל עצומה אחרת ברשת חתמו כמעט 500 תושבים, כמו כן, להתכנסות הועדה הגיעו תושבים רבים מטבעון לישיבת המליאה שהייתה סוערת מהרגיל, דבר שהוא לא שיגרתי בישיבות מעין אלו. האם לדעתך מדובר בקומץ מתושבי טבעון, או שמדובר בקבוצה המייצגת את רוב תושבי טבעון?

דוד אריאלי: אני  מתייחס במלוא הרצינות לקבוצה זו, גם אם אני חושב שהיא אינה מייצגת את רוב התושבים וגם אם מדובר בקבוצה קטנה. בשל ההתייחסות הרצינית שלנו לקבוצה זו, אנו שוקלים בחיוב לצמצם את הפרויקט.

מאז היווסדה, ראשי מועצה בטבעון התנגדו לבניה לגובה בטבעון מעבר ל 4 קומות ובעייני הציבור ונראה כאילו אתה ראש המועצה הראשון שמתעקש לפרוץ לגובה, מדוע?

דוד אריאלי: אין זה נכון! והציבור לחלוטין אינו חושב כך. תמ”א 38 הוא חוק מדינה אשר כופה עלינו את האפשרות של בניה לגובה. מעולם לא יזמתי ואין בכוונתי ליזום פרויקט שיש בו בכדי לחרוג מההגבלות הקיימות בתב”ע. הציבור בטבעון יודע היטב כי הצביון הכפרי של היישוב הוא ערך קדוש בעיניי ואני מתנגד לשינויים, כאלה ואחרים בתב”ע לרבות בנייה לגובה, שעלולים לפגוע בצביון הכפרי של קרית טבעון. מי שבוחן את התנהגותי בפועל, רואה שיש לי קבלות בנושא השמירה על הצביון הכפרי: א. התנגדתי ועדיין מתנגד לפרויקטים של פינוי בינוי בטבעון. ב. בשכונה החדשה במתחם אורים הפחתתי את מספר יחידות הדיור מ-130 ל- 66 יחידות בלבד! וזאת מתוך רצון לשמור על צביונה של הקריה ובצפיפות בניה שהיישוב מורגל בה (2.5 יחידות לדונם). ג. יזמתי לראשונה תכנית אב יישובית והקמתי ועדה היגוי יישובית שתלווה תכנית זו וזאת במטרה לעגן ולשמר את הצביון הכפרי המיוחד של קרית טבעון. ועדת ההיגוי קבעה 10 עקרונות שאימצתי אותם בחום והראשון בהם עוסק בשמירה על צביונה הכפרי, הירוק, הייחודי והחילוני של קרית טבעון: “ישוב המתאפיין בבנייה נמוכה ובנייה מדורגת בהתאמה לקוי הנוף, תוך שימור היער הטבעי, שטחים פתוחים וערכי טבע ונוף, פיתוח גנים ופרקים ציבוריים”.

“אני מתייחס במלוא הרצינות לקבוצה זו”

אחת הטענות המופנות כלפיך, ע”י המתנגדים בנושא, היא שבגלל שאתה לא “תושב ותיק” בטבעון, את לא מבין וחי את “הרוח הטבעונית”, מה תגובתך לאותם אנשים?

לשמחתי תושבי טבעון חולקים על הקביעה הזו ובחרו בי לשמש ראש המועצה בין היתר בשל העובדה שיש לי הבנה והזדהות מלאה עם רוח טבעון. אדגיש כי קביעה זו יש בה כדי לפגוע ולהעליב אלפי תושבים בקריה, אשר לא נולדו כאן ויש להם זכות מלאה לחיות כאן. זו קביעה שגוייה, מתנשאת ולא ראויה.

על פניו משתמע, בעקבות דחיית הפרויקטים של פינוי בינוי באיריס – יסמין, שלגישתך פרויקטים של “פינוי ובינוי” יפגעו בצביון הכפרי של טבעון (אע”פ שפרויקט דומה כבר בוצע בטבעון), ואילו פרויקטים תמ”א 38 לא יפגעו, האם תוכל להסביר גישה זאת?

פרויקטים של פינוי בינוי הם פרויקטים שהכדאיות הכלכלית שלהם מושגת במצבים של הגדלת נפחי הבניה פי 4!!! פרויקטים של תמ”א 38 מעניקים תוספת זכויות באלפי אחוזים פחות מפרויקטים של פינוי בינוי. בנוסף, פרויקטים של פינוי בינוי אינם חוק מדינה מחייב כמו תמ”א 38.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter