באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

כביש המריבה

בחודשים האחרונים סוערת העיר יקנעם בשל מחסום שהוקם ביקנעם המושבה ומונע את כניסתם של תושבי העיר ליקנעם המושבה. בפייסבוק אף הוקמה קבוצת מחאה כנגד המחסום. מערכת YCOM יצאה לבדוק מה בדיוק קרה כאן.

פרק א’: דרך מילוט

הועדה המקומית לתיכנון ובניה אישרה לעיריית יקנעם לפרוץ  דרך מילוט, בניגוד לקבוע בתכניות החלות על הקרקע.

ועדת הערר ביטלה את החלטת הועדה.  בעתירה מינהלית הוחלט שהנושא אמור להיבדק על ידנו פעם נוספת. בפועל, דרך המילוט כבר הוקמה, וניתן לראותה מכביש הגישה למושבה.

פרק ב’ : שער המושבה

 הוועד המקומי במושבה יקנעם, אשר ביקש להקים, בכניסה ליישוב, שער חשמלי המונע  כניסת גורמים בלתי רצויים לתחום המושבה. לפיכך, הגיש הוא פנה בבקשה לועדה לתיכנון ובניה בה מבוקש השער, ביתן שומר, והתמרורים הנדרשים לצורך זה. המחסום המוצע נמצא במרחק של   75 מ’  מהצומת בו מתחבר כביש הגישה למושבה עם כביש 70 , אשר הינו כביש בינעירוני (הידוע בכינויו  כביש “ואדי מילק”)

 הועדה דחתה את הבקשה, בין השאר, כיוון שמדובר בדרך ציבורית המשמשת את כלל האזרחים ולא ניתן לחסום את הדרך לשימוש פרטי של תושבי המושבה בלבד.

כמו כן נמקה הועדה את החלטתה בכך שהבקשה סותרת את התוכנית לפיה אמורה הדרך לשמש כדרך מילוט ובכך שלבקשה לא צורפה חוו”ד עירית יקנעם שבתחום שיפוטה מוגשת הבקשה

 הועד המקומי ערער על ההחלטה בספטמבר 2008 וטען כי ניתן להקים שער כניסה למושבה, כפי שנעשה בחלק ניכר מהיישובים מסוג זה וכי מדובר בדרך פנימית של יישוב. דרך המילוט אינה בעלת מעמד סטטוטורי, ועל כן אין להתייחס אליה. הועד גם טען כי   חוות דעת עיריית יקנעם  כלל אינה נדרשת.

 לאחר שבוע פירסמה אישרה הועדה להקים את השער מרחק שלא ייפחת מ –  150 מ’ מציר הצומת הקיימת. נימוקיה של הועדה היו:

 1. צודק ועד המושבה בטענתו כי בדרך פנימית של יישוב, אין מניעה מלהתיר הקמת מחסומים אולם לא ניתן להקים מחסום בכביש השייך לרשת הדרכים הארצית. למרות שכביש הגישה למושבה אינו חלק מרשת הדרכים הארצית לפי התוכניות  התקפות כיום נמצא המחסום ,כמו גם דרך המילוט וביתן השומר המוצע בתוך תחום הדרך הארצית ולכן לא ניתן להקים את השער במקום המוצע.

 2. דרך המילוט אכן הוקמה באופן לא חוקי, אולם מכיוון שבמילא מדובר בדרך הכלולה ברשת הדרכים הארצית, לא ניתן להקים במקום מחסום, ויש להעבירו למקום אשר אינו נמצא בתחום הכביש.

 3. כיוון שמדובר בצומת חשובה, יש לוודא כי נשמר מרחק של 150 מ’ מציר הצומת הקיים בפועל),וכי אין להקים את השער אלא תוך שמירה על מרחק זה.

 4. בנוגע לעיריית יקנעם, הבעלות בכביש אינה של עיריית יקנעם, אלא דווקא של מועצה אזורית מגידו ולכן חוות דעתה של העירייה אינה נדרשת.

יותר מכך, לעירייה נציג בוועדה המקומית, אשר יכול להשמיע את עמדת העירייה בטרם תתקבל ההחלטה בעניין . לו רצתה הועדה לתכנון ובניה לקבל חוות דעת שכזו, היה עליה לפנות לעירייה, ולבקש זאת, במיוחד לנוכח היכרותה עם היחסים  העכורים בין העירייה לבין העורר

 שנתיים לאחר מכן, ביולי 2010 עתרה עיריית יקנעם לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת בבקשה לבטל את ההיתר.בימ”ש דחה את העתירה ואמר : בימ”ש לעניינים מנהליים לא ימהר להתערב בקביעות תכנוניות של מוסד תכנון ובניה, וועדת ערר בפרט.  במקרה זה, לא נמצאה עילה להתערבות ביהמ”ש בהחלטת ועדת הערר בנוגע למחסום שביקש הועד המקומי של המושבה יוקנעם להקים בכביש המוליך אל תוך המושבה וכי  ביהמ”ש אינו מוציא דופי בהתקנת מחסום בכניסה לישוב חקלאי בימים אלה.

בהחלטתו כתב השופט:

נכון אמנם כי העותרת לא הייתה צד לדיון הראשון בפני ועדת הערר – אולם, כקביעת הועדה, בדין היא לא הייתה צד נדרש באותו דיון. עם זאת, זכאית הייתה העותרת, ואף חייבת, משנודעו לה העובדות לאשורן, והיא סבורה הייתה כי ההחלטה פוגעת באינטרס חיוני שלה, לפנות לועדת הערר ולבקש את ביטול החלטתה הקודמת מן הנימוק כי היא לא הייתה צד להליך זה.

אלא שהעותרת בחרה לנקוט בדרך אחרת, בהתייצבה כמתנגדת בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה, תוך שהיא טוענת את טענותיה בהתעלם מקביעות ועדת הערר זאת, למרות שהדיון בוועדה המקומית נערך על מנת לאשר את התוכנית שהגיש הועד בהתאם להחלטת ועדת הערר.”

תגובת עירית יקנעם:

“פסק הדין מ-2010 עוסק בכלל בהצבת מחסום אחר ולא במחסום האחרון שהקימו אנשי המושבה ושבעניינו לא נערך עד כה שום דיון משפטי. בעניין הצבת המחסום החדש, ראש העיר הוציא מכתב לוועד המושבה בו הוא דורש לפתוח את המחסום לאלתר פרט לשעות הלילה, קרי בין 22:00 ל-05:00 וזאת על מנת לתת מענה לטענת אנשי המושבה שטענו שהצבת המחסום נובעת מבחינה ביטחונית. העירייה פנתה בעניין בכתב גם לראש המועצה האזורית מגידו חנן ארז, ובמידה ולא תהיה הבנה בין העירייה למגידו ולוועד המושבה העירייה תנקוט בצעדים שתמצא לנכון. עיריית יקנעם פועלת לשמור על שכנות טובה ואנו תקווה שהנושא ייסגר בהבנה ולשביעות רצון כל הצדדים, וכך גם תושבי יקנעם וגם תושבי המושבה יוכלו ליהנות מהשירותים שכל צד מעניק.”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter