באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: נצמדים למושבה

יקנעם: נצמדים למושבה

68 יחידות דיור יבנו בשטח שבין השכונה הותיקה ליקנעם המושבה כאשר לכל אחת מיחידות הדיור יתווסף צימר בגודל 30 מ”ר. לשכונה מתוכננת מערכת תשתית נפרדת שאינה נסמכת על תשתית השכונה הותיקה.

לאחרונה אושרה בועדה המקומית לתכנון ובניה ,יקנעם עלית, תכנית לבניית שכונה חדשה אשר תשתרע בין השכונה הותיקה לבין יקנעם המושבה דבר אשר ייצור סמיכות בין בתי העיר לבתי המושבה בדומה למה שקורה כיום ברחוב הנוריות. בכך תסיים העיר את העתודות לבניה הנמצאות באזור השכונות הישנות וכל בניה נוספת באזור תתבצע ככל הנראה רק במסגרת של פינוי-בינוי.

תל יקנעם
השכונות הותיקות,יצמדו למושבה

התכנית נדונה בוועדה המקומית ועברמספר שינויים לאחר תיאומים מול מספר גורמים. התכנית נדונה שוב בישיבה נוספת על מנת לאשרר תיאומים אלו ולהמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים. התכנית מגדירה האפשרות להקמה של 68 מגרשים לבנייה עצמית. במתכונת המקורית כללה התכנית מספר רב יותר של יח”ד ומספר זה הוקטן לשם תפרוסת מקסימלית המאפשרת שמירה מיטבית על ערכי הטבע והנוף במקום ייחודי זה. התכנית היא בשום פנים לא פינוי בינוי. שטח התכנית הינו שטח לא מבונה בתווך שבין השכונה הוותיקה של יקנעם עילית לבין יקנעם המושבה ובתחום שיפוט ומרחב התכנון של יקנעם עילית. התכנית תועבר עם המלצות אלו לוועדה המחוזית להמשך טיפול עד לאישורה. לכל יח”ד תתאפשר הקמה של יחידת משנה לצרכי תיירות (קרי צימר)בשטח שלא יעלה על 30 מ”ר. הבקרה על נושא זה תהיה במסגרת הבקשות להיתרי בניה. לשכונה מתוכננת מערכת תשתיות נפרדת שאינה נסמכת על השכונה הוותיקה .

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול